Bangladesh: Djuren blir deras bank

För många människCow Distribution_4or på landsbygden i Bangladesh betyder en ko eller ett par getter förutsättningar att försörja familjen. De kan sälja den dyrbara mjölken på marknaden och föda upp fler djur för att försäkra sin framtid – många ser sina djur som sin personliga bank. Under förra året kunde Barnmissionen ge den möjligheten till hundratals familjer.

147 familjer har under året som gått fått en ko, 500 familjer vars två getter och omkring 4000 kycklingar har delats ut.

Ett stort tack till alla er givare som gjort det möjligt!