Brödpåsar till ett hundratal fattiga familjer delas ut varje vecka, och dagligen levereras bröd till 85 barn på olika dagverksamheter. Det som började som en dröm för Natalia Mocan på Barmissionens partnerorganisation Lumina Lumi i Moldavien, har nu blivit verklighet – ett bageri med två anställda och en engagerad församling i ryggen.

En del av kyrkan Lumina Lumi har byggts om och stora ugnar, bakbord och annan bageriutrustning har installerats. För knappt två år sedan påbörjade Barnmissionen, inom ramarna för entreprenörskapsgrenen Devent, planerna för att starta ett bageri i staden Ungheni i Moldavien. Målsättningen var att kunna ge bröd till familjer i regionen som inte har råd att sätta mat på bordet samt att skapa nya arbetstillfällen och tillföra ny kunskap. I maj i år invigdes Barnmissionens bageri med en stor bullfest!

Ett fantastiskt betyg

Borgmästaren, socialchefen, flera pastorer i regionen och många andra var på plats för 
ceremonin. Det nya bageriet är mycket välkommet och myndigheterna i staden är glada för initiativet, berättar Lennart Lindstedt som har lett projektet och arrangerat insamlingen i Sverige.
– När borgmästaren talade sa han att myndigheterna kommer att stödja verksamheten framöver, och det är ju ett fantastiskt betyg, säger han.

Stort engagemang

Förutom att två har anställts i bageriet finns också ett stort engagemang från församlingen som delar ut brödpåsar till familjer, köper råvaror och hjälper till på olika sätt.
– Detta är en hjärtesak för församlingen, säger Lennart Lindstedt. Många är engagerade och det finns en stolthet i att få vara med och dela ut brödpåsar till familjer som behöver hjälp.
Moldavien är ett av Europas fattigaste länder och för många familjer på landsbygden innebär en brödpåse i veckan ett viktigt tillskott.


Utöka produktionen

I dagsläget bakas omkring 200 bröd varje dag – men kapaciteten är större än så, och målsättningen är att utöka produktionen med tiden för att kunna hjälpa ännu fler. Möjligheten att sälja bröd och bakverk till allmänheten och kringliggande församlingar finns också, det är något som skulle stärka förutsättningarna för bageriet att på sikt bli självförsörjande.

I Moldavien driver Barnmissionen sedan ett år ett dagcenter för barn med föräldrar som av olika anledningar inte är närvarande i familjen.

I vårt dagcenter får barnen hjälp att klara sig i skolan, tvätta kläder, äta lagad mat och få en plats där de får vara barn.

Vi har dessutom haft glädjen att få leverera kycklingar och getter till behövande familjer.
Det kan vara svårt att förstå vilken skillnad dessa gåvor gör, men djuren blir både en källa för inkomst och föda. Något som kan vara avgörande för många familjer.

I Maj i år blev ett annat spännande projekt färdigt för invigning, Social Bakey Ungheni. Ett socialt bageri i Moldavien som ska kunna ge mat till familjer i fattigdom och barn i hemlöshet.

Vill du vara med och stödja arbetet i Moldavien?

Ge en gåva till Barnmissionens arbete!

Nu finns Barnmissionen på plats i Cornesti, Moldavien. I juni startades ett dagcenter för utsatta barn i skolåldern. Där får de lagad mat, hjälp med läxor och att tvätta sina kläder. I Europas fattigaste land är detta nämligen ingen självklarhet för många barn.

cornesti1I Cornesti, Moldavien, drabbas många barn och unga hårt av att deras familjer inte har råd med bra mat, kläder och skolmaterial. En hel del har inte ens rinnande vatten hemma. Nu satsar Barnmissionen på att nå ut till de värst drabbade barnen och familjerna i staden som ligger i västra Moldavien.

Även barn i familjer i stor ekonomisk utsatthet har möjlighet gå till skolan i Moldavien. Men det faktum att de inte har råd med skolmaterial, ordentlig mat eller möjlighet att ha rena kläder gör att de ofta mobbas, stängs utanför och därför halkar efter i utbildningen.

Till Barnmissionens dagcenter kan utsatta barn komma efter skolan för att få ett lagat mål mat, kunna duscha och tvätta sina kläder men också få läxhjälp. Att hjälpa barn och unga redan i skolåldern har en långsiktig effekt – kan de få en ordentlig utbildning i grundskolan är chansen för att de vidareutbildar sig större. På så sätt minskar också riskerna för att de hamnar i kriminalitet, på gatan eller i prostitution.

Natalia Mocan, utbildad sjuksköterska och socionom, är ansvarig för Barnmissionens arbete i Cornesti. Tidigare har hon startat upp och i 12 år drivit ett liknande center i en närliggande stad. Barnmissionen samarbetar också med kommunledning, sociala myndigheter och skolledning i staden för att få en uppfattning om vilka behov som finns och för att hitta de familjer som är mest utsatta.


“Vi kanske inte kan tillgodose alla behov, men vi kan erbjuda mat och ibland kläder.” Så säger Vitalie, som leder Barnmissionens arbete i Moldavien, om det viktiga engagemanget i Europas fattigaste land. Han vet själv hur det är att kämpa för överlevnad och för hopp om framtiden. Läs hans berättelse om varför han gör det han gör. (mer…)

I veckan föddes en liten kalv på Barnmissionens jordbruksprojekt Cornesti i Moldavien. Den nyanlända kalven har fått namnet Marcel. (mer…)

I Moldavien är nu Barnmissionens jordbruksprojekt självfinansierat. Försäljningen av ägg och grönsaker som produceras på gården täcker kostnaderna för plantor, el och gödsel, för att bara nämna en del.
– Det vi får in på försäljning av det vi odlar och producerar kan vi använda till underhåll och för att utveckla projektet, säger Vitali Gaicean som är ansvarig för arbetet i Moldavien.
(mer…)