56 kronor. Det var Beatrice Amadis startkapital när hon började sälja frukt vid infarterna i Eldoret. Idag har försäljningen ökat och 19-åriga Beatrice har snart en dräglig lön åt sig själv.

2014-07-07 17.29.29Det var egentligen Beatrice Amadis mamma som gick  på Barnmissionens entreprenörsutbildning för att kunna starta en verksamhet och försörja sig själv. Men hon blev själv intresserad och ville också vara med. För att kunna betala egeninsatsen till kursen jobbade hon med trappstädning tidigt om morgnarna.

Redan under träningen började hon sälja frukt vid en av infarterna i Eldoret, där många resenärer stannar till för att ta en rast eller köpa frukt.

Från början köpte hon frukt i en vanlig fruktaffär, lade upp det på ett brunnslock och sålde till förbipasserande. Den första dagskassan var bara motsvarande sju svenska kronor, men med tiden har försäljningen ökat och ligger idag omkring 70-80 kronor. Nu kan Beatrice köpa frukt i större parti och därmed till bättre pris. Snart ger vinsten henne en dräglig lön. Beatrice har också kunnat bygga ett stånd där frukten ligger under ett skärmtak.

– Drömmen är att hyra en liten butik inne vid en av marknadsplatserna i stan där jag kan öka min försäljning och samtidigt ha en anställd som på provision säljer från den plats jag har nu, säger Beatrice Amadi.

På bilden: Beatrice berättar om sin verksamhet för Njoki Mutua från EPTF om utvecklingen. Njoki är projektansvarig för utbildningen i Eldoret och fungerar också som mentor åt de som start eget. Hon ger Beatrice råd och följer ständigt upp utveckling för att ge uppmuntran och även praktisk hjälp med kontakter och annat som kan vara svårt för innan verksamheten har tagit riktig form.

I egna händer

Marken sågs över innan de startade sin odling.En chans till ekonomisk självständighet. Det fick mr Kaindi från byn Mwatati i Kenya genom vår partner I Choose Life – Africa. Fembarnspappan som tidigare tjänade omkring 250 kronor i månaden kan idag både försörja familjen och skicka sina barn till skolan.

 

En av grundpelarna i det arbete som Barnmissionen driver i Kenya tillsammans med I Choose Life är att stärka människor till att bli ekonomiskt självständiga. Genom att träna människor i entreprenörskap och starta grupper för gemensamt sparande blir just det möjligt.

Det fick mr Kaindi själv erfara under 2013. I början av året gick han med i ett entreprenörskapsprogram och blev ordförande i en grupp av 20 personer som alla ville förbättra sin livssituation. Gruppen bidrog med pengar varje vecka och efter fem månader hade de sparat tillräckligt för att starta en gemensam affärsverksamhet.

Gruppen fick en bit land och snabbt bestämde de sig för vad de skulle odla.
– Efterfrågan på kruskål var stor och marknaden såg bra ut, säger Kaindi.

De förberedde jorden, köpte bra fröer lokalt och skötte odlingen enligt den rådgivning de fick från en av lärarna på I Choose Life. Efter bara två månader var det dags för skörd.

– Efterfrågan var helt otrolig, vi behövde inte ens skicka kålen till marknaden, familjer runt omkring kom direkt till oss och köpte, berättar Kaindi.

Gruppen gjorde en ordentlig vinst och det som Kaindi tjänade ihop som ett resultat från det framgångsrika projektet gjorde det möjligt att betala skolavgifterna för hans dotter som precis skulle ta examen.

Men det är inte slut här. Nu fortsätter affärsverksamheten att expandera – i år med en tomatodling.
– Jag tackar I Choose Life – Africa och deras partners för det arbete de gör i vår region, säger Kaindi.