En uppdatering från översvämningskatastrofen på Filippinerna

Översvämningskatastrof i Filippinerna
Manila. Regnet har upphört och vatten har börjat sjunka undan, men många platser står fortfarande under vatten. Och behovet av hjälp är enormt.


Många människor står utan hem, ägodelar, möjlighet att laga mat och försörja sig.

– Myndigheter, kyrkor, biståndsorganisationer och enskilda individer har dragit sina större eller mindre strån till stacken för att lindra effekterna och lidandet för de drabbade, säger Thord Dahl som ansvarar för Barnmissionens arbete på Filippinerna.
Många engagerar sig, men behovet av hjälp är också mycket omfattande.

Just nu är det farligaste hotet den vattenburna sjukdomen Leptospirosis. Att det finns stillastående vatten i stora områden gör att problemet växer, och redan har flera dödsfall inträffat. Därför hoppas Barnmissionen på att snart kunna ge medicinsk hjälp till människor som drabbats.

Genom Barnmissionens center Hills of Grace har flera kunnat få hjälp, tack vare de medarbetare som trots regnet och svårigheterna att ta sig till centret har ansträngt sig för att hjälpa så många som möjligt.

Barnmissionen har också anordnat Child Friendly Spaces, platser där barn som traumatiserats av att behöva fly från översvämmade hem får hjälp. Ungefär 1500 barn i tre olika områden har fått hjälp.

Matpaket och hygienartiklar hade fram till i fredags förra veckan delats ut till 680 familjer. Flera familjer fick under den första perioden av svårt regn skydd på Barnmissionens skola Molfrid.

– Vi hoppas nu att hela situationen ska återgå till normala förhållanden men det kommer att ta tid för väldigt många, säger Thord Dahl.
Många har blivit av med sina hem, alla sina ägodelar och möjligheten till den lilla försörjning de haft.
– Det är en oerhört svår tid som många går till mötes och de behöver vårt fortsatta stöd i olika former, säger Thord Dahl.
Den hjälp som behövs är hushållsartiklar, kläder, madrasser, hygienartiklar och pengar.

Var med och ge ditt stöd!