Erfarenhetsutbyte och utveckling

  • Allt som har liv växer och utvecklas!
  • Om man bara upprepar samma sak hela tiden blir resultatet det samma varje gång.

Detta är baskunskaper i allt utvecklingsarbete. Denna vecka har vi besök från Kenya och Sverige. Varför? Vi behöver få in nya tankar och idéer i framför allt ett av våra program – ULE. ULE står för Unite Learn and Empower och handlar om att samla kvinnor i grupper, lära dem om sina rättigheter och skyldigheter, lära dem om sparande, hur de kan starta egna inkomstgenerande aktiviteter och egna företag etc. Erfarenhetsutbytet med Kenya handlar främst om entreprenörskap. Det är jättespännande att dela erfarenheter och lärande med varandra och medarbetare och handledare växer och utvecklas och kan sedan dela sina nya kunskaper med de 1000 medlemmarna. 

I måndags besökte vi flera av de kvinnor som är med i programmet och sedan är det mer teoretisk utbildning men också tid för samvaro och olika aktiviteter som gör att vi vidgar våra perspektiv och kan tänka i nya banor. Bland annat skulle vi i grupper om fem skapa olika geometriska former utan att titta. Låter enkelt men kan vara svårt och det handlar mycket om att prata med varandra, föröka känna in var de andra befinner sig och att samverka för att få det önskade resultatet. 

Med ny kunskap, idéer och inspiration hoppas vi att vi tillsammans kan uppnå de önskade resultaten som vi har satt som mål för ULE.