Familjen Castaneda, Nynäshamn

Castaneda

”Vi har varit faddrar i över 20 år och har med stor glädje och tacksamhet följt rapporterna från allt det fantastiska som Barnmissionen gör. Vi har till och med haft den stora förmånen att under vår adoptionsresa till Manilla fått besöka Barnmissionen och sett dem ”in action”.
Vi känner oss så stolta över att få vara en del av arbetet genom att vara faddrar och på så sätt kunna hjälpa barn och familjer i nöd.”
Familjen Castaneda, Nynäshamn