Filippinerna: Vården når allt fler

Undernäring är ett svårt problem på Filippinerna – i området Rodriguez i Manila lider 25 % av barnen under fem år av undernäring. Barnmissionen jobbar därför hårt med att nå ut till barn och familjer som riskerar att drabbas.  Under 2014 mångdubblades antalet barn och familjer som tar del av vårt stöd! 

Skärmavbild 2015-03-24 kl. 16.12.19Genom att använda nya metoder för att nå människor i olika områden har Barnmissionen lyckats öka antalet patienter med flera hundra procent. De många intervjuer som gjorts med människor vi når ut till visar att den största faktorn som leder till undernäring är bristen på kunskap om näring och vad barn behöver för att må bra.

Barnmissionen jobbar därför med att lära ut hur barn behöver äta för att inte riskera undernäring. Tillsammans med lokala myndigheter väljer vi olika områden att åka ut till. Där väger vi barn mellan 0 och 5 år för att upptäcka barn som är i behov av hjälp. Efter det görs en plan för att hjälpa familjerna och fylla de behov som finns.

Under 2014 har vi vägt över 1500 barn och hjälpt 416 undernärda barn.

Vårt arbete för att erbjuda barn- och mödravård har också ökat under förra året – totalt nådde vi 3000 patienter. Men Barnmissionen jobbar för att utöka antalet patienter ännu mer. En utmaning är att få fler att söka sig till klinikerna och utnyttja möjligheterna de har hos oss.