Företagande som väg ut ur fattigdom

Entreprenörskap och företagande är en väldigt viktig bit i fattigdomsbekämpning. Det tycker Per-Olof Edström som startade organisationen NavPartners 1997. Som resultat har hundratals personer i flera afrikanska länder utbildats till entreprenörer och många företag har startats tack vare organisationen. Vid årsskiftet gick NavPartners samman med Skandinaviska Barnmissionen.

I de flesta av Afrikas länder är arbetslösheten mellan 30 och 50 procent. Att människor får möjlighet att arbeta och tjäna pengar är därför något otroligt viktigt, menar Per-Olof Edström. Det är anledningen till att NavPartners erbjuder starta eget-kurser, som har visat sig ge resultat.

På grund av NavPartners arbete fick 310 personer i Elfenbenskusten utbildning i entreprenörskap under åren 2009 och 2010. Under samma period startades och vidareutvecklades 100 företag, som ett resultat av utbildningsinsatserna. I Kenya gick 480 personer kurserna under samma period, 89 nya företag skapades och 125 företag vidareutvecklades. Bara i Kenya har det skapat sysselsättning för 440 personer, utöver för entreprenörerna själva. De personer som går kurserna ska antingen starta ett företag, eller vill lära sig mer för att utveckla den verksamhet de redan har.

I och med samgåendet med Skandinaviska Barnmissionen finns det möjlighet att gå in i fler länder, säger Per-Olof Edström.
– Och det är en möjlighet att säkra framtiden och det goda vi har, säger han.
Redan innan organisationerna gick samman fick NavPartners möjlighet att förmedla getter genom Barnmissionen till behövande i Uganda och Malawi.
– Barnmissionen hade mer getter än man kunde distribuera, men vi hade både kontakter och strukturer för att hjälpa dem. Det var ingen stor grej för oss, det var bara en välsignelse att kunna hjälpa människor i de här sammanhangen.

En del av NavPartners verksamhet är ett förebyggande arbete mot HIV och aids, vilket de gör på gymnasieskolor i samarbete med organisationen I Choose Life. De jobbar för att lära unga människor om pandemin, och målsättningen för projektet är att få påverka hela området kring Nairobi i Kenya. Det finns också ett behov av att ge, inte minst unga kvinnor, alternativa möjligheter att försörja sig.
– Enligt undersökningar från I Choose Life prostituerar många unga kvinnor sig för att kunna gå ut gymnasiet, berättar Per-Olof Edström. Därför pågår det just nu ett pilotprojekt som består i att både ungdomar, föräldrar och målsmän i Nairobi får lära sig om entreprenörskap.

Att Per-Olof Edström skulle starta en organisation var långt ifrån självklart. Men han bestämde sig för att göra något när han under en resa till Kenya såg de enorma behoven inom vården. Per-Olof Edström och hans familj hade då varit hemma i Sverige igen efter en period som missionärer i Kenya mellan 1975 och 1984. Att Per-Olof Edström bestämde sig för att göra en insats resulterade i utrustning för 10 till 12 kliniker i Kenya och Elfenbenskusten. Och det slutade inte där.
– Jag visste inte från början att det skulle bli så stort, men det bara växte och växte, säger Per-Olof Edström. Till slut blev det nödvändigt att starta en organisation.