Hör Bo Wallenberg i P4 Malmöhus

Bo Wallenberg berättar för P4 Malmöhus reporter om de enorma behoven, hjälparbetet och sina egna upplevelser från sin resa i Filippinerna. Hör inslaget här.

Stöd katastrofarbetet