Keep safe and keep praying!

Den lokala kommunledningen, där vi bor, uppmanade oss invånare i går att stanna hemma, vara uppdaterade om tyfonens härjningar och sätta sig i säkerhet vid annalkande fara samt att be!
Så här dagen efter den värsta tyfonen i år försöker jag få en bild av vad som hänt men det är inte så lätt att överblicka än så länge. De materiella skadorna är stora och det finns rapporter om skadade och döda människor men regeringens evakuerings- och informationsarbete fungerar väldigt bra och det innebär att många människor klarat sig oskadda. Vi är tacksamma över att vi bor och verkar i ett område som endast drabbades lindrigt den här gången. Utanför vårt hus ligger det avblåsta grenar, bambu- och bananträd men det är ju inget i jämförelse med de som drabbats av översvämning, jordskred eller avblåsta tak mm.
För bara fem minuter sedan intervjuades Tolle i TV 4 https://www.tv4.se/nyheterna om vad Barnmissionen gör för katastrofdrabbade. Vi vänder ju oss till de allra fattigaste människorna med våra olika program och det är ju också de som drabbas värst av en katastrof eftersom de inte har råd med ordentliga hus osv. Det som behövs nu är byggmaterial, matvaror, kläder, husgeråd mm. Matpriserna är redan höga och väntas nu stiga ytterligare eftersom 1,2 miljoner ha åkermark med ris och majs är förstörda av regnet och blåsten vilket i sin tur kan leda till att fler barn blir undernärda, drabbas av sjukdom osv.

Tack för att ni fortsätter stödja Barnmissionens arbete så att vi kan hjälpa fler. Skicka in en gåva på Barnmissionens Swish 9010802 eller plusgiro 90 10 80-2. Uppge: Tyfon Filippinerna 2018. Tack!