Kvinnor stärks för att bli självförsörjande

De kunde inte försörja sig själva och var helt beroende av sina män. När Barnmissionens projekt startade på den nigerianska landsbygden förra året var det så situationen såg ut för de drygt 200 kvinnorna som deltar. Nu arbetar de flesta av dem som biodlare, och en del har startat helt egna verksamheter. 

Hege Women GroupMånga av kvinnorna som bor i byarna Adetsav och Hege i regionen Benue har inget jobb förutom att hjälpa sina män med jordbruket. Men på grund av tradition har kvinnorna ingen rätt till skörden eller inkomsten av den – den tillhör mannen, trots att kvinnorna själva är med och arbetar. Av den anledningen är de helt beroende av att deras män ska ge dem pengar, även för deras mest grundläggande behov.

När Barnmissionens projekt i samarbete med Navigators Nigeria startade förra året, bildades två grupper med kvinnor som ville delta. De valde ordförande och fick träning i hur man driver en förening. Omkring 200 av dem har nu kunnat engagera sig i biodling. De “hyr” utrustningen utan kostnad och bedriver biodling för att senare kunna förädla och sälja honungen.

Samtidigt utbildas kvinnorna i entreprenörskap och redan när grupperna bildades började de spara till en gemensam pott. Av de sparade pengarna kan kvinnorna göra lån för att starta eller utveckla affärsverksamheter – vilket flera av dem har gjort. Försäljningsverksamheter är vanligt, en del säljer fisk, spannmål eller träkol. En av kvinnorna i Hege lånade pengar till att kunna köpa bekämpningsmedel till sitt lantbruk – något som har ökat skörden avsevärt.

Genom att inte bara ge bidrag, men också utbildning, kunskap och förutsättningar att driva verksamhet, blir kvinnorna stärkta till att kunna försörja sig själva. Det är något som gör långsiktig skillnad.