Moldavien: Nu är jordbruket självfinansierat

I Moldavien är nu Barnmissionens jordbruksprojekt självfinansierat. Försäljningen av ägg och grönsaker som produceras på gården täcker kostnaderna för plantor, el och gödsel, för att bara nämna en del.
– Det vi får in på försäljning av det vi odlar och producerar kan vi använda till underhåll och för att utveckla projektet, säger Vitali Gaicean som är ansvarig för arbetet i Moldavien.

Jordbruksprojektet i Cornesti i Moldavien startades under 2009 med målsättningen att bidra till viss självhushållning på sikt. Ett mål som projektet närmat sig med stora steg.

Nu är jordbruks- och djurhållningsarbetet inte bara självfinansierat. Intäkterna av försäljningen från gården täcker också en del av matbehovet i boendet. Det gör att matkostnaderna inte stigit nämnvärt trots att matpriserna har gått upp. Dessutom har en ko införskaffats och den täcker det dagliga behovet av mjölk för ungdomarna som bor där.

Projektet är allt annat än obetydligt för de som berörs. Barn och ungdomar i åldern 10 till 20 år bor i ett familjhem där och får på så vis ett tryggt boende, kläder, mat och möjlighet att gå i skolan.