Nya möjligheter i Tacloban

Efter tyfonen Haiyan som slog till mot Filippinerna i slutet av 2014 var Barnmissionens främsta fokus att lindra akut nöd och sedan bygga upp byn Scandinavian Village igen. Byn som slagits sönder invigdes redan förra våren – och nu är nästa fas i hamn: Ett get- och jordbruksprojekt som ger inkomstmöjligheter för människor som förlorade allt. Birgitta Dahl berättar om projektet.

Så kom då dagen som vi sett fram emot under en ganska lång tid. Dagen för den officiella invigningen av  ”Get och Jordbruks-projektet”  i Scandinavian Village strax utanför Tacloban. Detta projekt skissades redan under våren 2014, ett halvår efter att den stora tyfonen Haiyan mario-getdrabbade Filippinerna. Det kom in väldigt mycket reliefpengar. Merparten av dessa användes direkt vid katastrofen och vid åter-uppbyggnaden av många skolor.

En naturkatastrof av denna magnitud har långtgående konsekvenser för ett område som livnär sig på odlingar av bland annat kokospalmers avkastning. Dessa tar åratal att producera igen. Så föddes tanken att med resterande relief pengar hjälpa drabbade landsortsfamiljer att få inkomster på flera olika sätt, bland annat med getuppfödning.

Idag finns infrastrukturen på plats, ett stort get hus, 52 getter och vid detta laget 15 kid, en stor renoverad byggnad att användas till undervisning och seminarier samt ett odlingsområde för speciella växter till getfoder.

“Nästan alla har lämnat – men Barnmissionen är kvar”

När det var dags för invigning samlades vi till fest. För Thord som varit idégivare, visionär och drivkraften i projektet var det en stor dag. Den inleddes med bön och nationalsång. Sedan varvades lovsånger av den lokala kyrkans ungdomar och tal av flera inbjudna dignitärer.

En av talarna, vice borgmästaren Yaokasin, sa att nästan alla hjälporganisationer som varit i området efter katastrofen har lämnat, men ni i Barnmissionen är kvar och gör något långsiktigt och det tackade han missionen för från myndigheternas sida. Och han lovade att fortsätta vara ett stöd för projektet.

Flera delprojekt

thord-getterI projektet finns tre olika delprojekt. Förutom getterna är det framställning av organisk gödsel som kommer från get-spillningen. Denna tas till vara och tillsammans med gräs, köksavfall och  kvistar utgör den ”mat” till en speciell mask, African Night Crawler, som sedan producerar en otroligt fin och nyttig mylla. Den tredje delen är hantverksutbildning i jordbruks relaterade ämnen.

Getterna är av fin ras som är nästan dubbelt så stora som den vanliga filippinska geten. De kommer att ge mer mjölk, mera kött och de har finare päls. Avkomman från dessa avelsgetter kommer att delas ut till bönder i området, som drabbades av tyfonen Haiyan 2013.

Fick stöd att studera som barn – nu leder han hela projektet

Mario Raquel kom med sin familj till Scandinavian Village, strax utanför Tacloban, när han var 13 år gammal. Barnmissionen byggde denna by med 400 hus 1990 och husen delades ut till behövande familjer, varav Marios familj var en.

I byn byggdes även en skola där Mario var en av missionen sponsrad elev. Han fick ekonomisk hjälp och stöd av Barnmissionen att studera vidare på college och valde agronom linjen. Åren gick och Mario har haft olika jobb, bland annat har han undervisat i seminarier för lantbrukare.

Så slog tyfonen Haiyan till med sin förödande kraft den 8 november 2013. Så tidigt som två dagar efter katastrofen var Barnmissionen på plats i byn för att hjälpa till på olika sätt. Generalsekreterare Bo Wallenberg var där under den första veckan och han lovade att åka hem och samla pengar för att hjälpa byborna att bygga upp byn igen. I allt detta var Mario Raquel, genom sin starka personlighet,  den drivande personen på plats, tillsammans med många från Barnmissionen som reste ner till Tacloban för att hjälpa till.

Idag är Mario ansvarig för det nya ” Livelihood Programs”som är igång i Scandinavian Village. Med sina gedigna kunskaper i jordbruk och djurhållning  är han mycket lämpad för sin uppgift. Förutom att leda getprogrammet är han igång med produktion av organisk gödsel, ett litet sidoprojekt med odling av svamp samt uppdrivning av växter som planteras ut på området eller som säljs.

Birgitta Dahl