Nytt dagcenter i Moldavien

Nu finns Barnmissionen på plats i Cornesti, Moldavien. I juni startades ett dagcenter för utsatta barn i skolåldern. Där får de lagad mat, hjälp med läxor och att tvätta sina kläder. I Europas fattigaste land är detta nämligen ingen självklarhet för många barn.

cornesti1I Cornesti, Moldavien, drabbas många barn och unga hårt av att deras familjer inte har råd med bra mat, kläder och skolmaterial. En hel del har inte ens rinnande vatten hemma. Nu satsar Barnmissionen på att nå ut till de värst drabbade barnen och familjerna i staden som ligger i västra Moldavien.

Även barn i familjer i stor ekonomisk utsatthet har möjlighet gå till skolan i Moldavien. Men det faktum att de inte har råd med skolmaterial, ordentlig mat eller möjlighet att ha rena kläder gör att de ofta mobbas, stängs utanför och därför halkar efter i utbildningen.

Till Barnmissionens dagcenter kan utsatta barn komma efter skolan för att få ett lagat mål mat, kunna duscha och tvätta sina kläder men också få läxhjälp. Att hjälpa barn och unga redan i skolåldern har en långsiktig effekt – kan de få en ordentlig utbildning i grundskolan är chansen för att de vidareutbildar sig större. På så sätt minskar också riskerna för att de hamnar i kriminalitet, på gatan eller i prostitution.

Natalia Mocan, utbildad sjuksköterska och socionom, är ansvarig för Barnmissionens arbete i Cornesti. Tidigare har hon startat upp och i 12 år drivit ett liknande center i en närliggande stad. Barnmissionen samarbetar också med kommunledning, sociala myndigheter och skolledning i staden för att få en uppfattning om vilka behov som finns och för att hitta de familjer som är mest utsatta.