Nytt fokus i Tacloban

Hjälparbetet i Tacloban fortsätter – och går nu in i en ny fas. Sedan den förödande tyfonen Haiyan drog in över Filippinerna hösten 2013 har Barnmissionen kunnat göra betydande insatser tack vare den enorma respons som ni givare gav. Nu är fokus att hjälpa lantbrukare att komma på fötter igen.

Missionsledare Thord Dahl och Archie Flores, styrelseordförande för Filippinska Barnmissionen.

Missionsledare Thord Dahl och Archie Flores, styrelseordförande för Filippinska Barnmissionen.

Det akuta behovet av hjälp var omfattande efter tyfonen som tog tusentals liv och gjorde miljoner människor hemlösa. Efter att ha bidragit med akut hjälp, byggt upp byn Scandinavian Village igen och flera kommunala skolor i Tacloban, går Barnmissionens arbete i området in i en tredje fas. Nu startas ett projekt där Barnmissionen ger yrkesträning och kurser i gethållning samt nya och annorlunda grödor.

Utbildningen ska hjälpa de många lantbrukare i Tacloban-området som förlorade sina odlingar i tyfonen. Haiyans framfart innebar att kokosträd föll, bananodlingar skövlades och andra odlingar skadades. Det har lett till att många behöver hjälp för att kunna försörja sina familjer.

Nu är arbetet i startgroparna och förra veckan skrevs kontrakt med de lokala myndigheterna. En stor byggnad som blev svårt åtgången i tyfonen ska nu renoveras för att bli centrum för det nya projektet.
– En spännande och utmanande tid börjar nu som vi kommer att följa med stort intresse och med våra böner, skriver Birgitta Dahl på sin blogg.