Övriga länder

I en del länder och sammanhang verkar Barnmissionen i bakgrunden, som en dialogpartner eller genom att bidra med ett symboliskt stöd i uppstartsprocesser. Detta sker oftast i Afrika genom vår samarbetspartner Navigatörerna som har ett brett nätverk med förgreningar i många länder.

Nedan redogör vi för några pågående processer där Barnmissionen ännu inte har ett formellt utvecklingssamarbete.

Ge en gåva
 Placeholder