Rent vatten till tusentals

Tio brunnar i tio bysamhällen. Just nu borrar Barnmissionen brunnar i Mpongweregionen i Zambia för att regionens invånare ska ha rent vatten – en livsnödvändig tillgång.

zambia_vattenRent vatten är avgörande för att undvika sjukdomar och Barnmissionens insats kommer betyda mycket för att förbättra hälsan hos befolkningen. I Mpongweregionen, där projektet genomförs, bor 10 000 av Zambias mest utsatta invånare och ungefär 70 procent av befolkningen där saknar tillgång till rent vatten idag. Det har stora konsekvenser.

När brunnarna står klara för användning förväntas bland annat en klar minskning av vattenburna sjukdomar. Diarré, exemeplvis, är en sjukdom som står för 15 procent av dödligheten bland barn under fem år i landet.

De tio bysamhällena där brunnarna installeras är strategiskt utvalda för att så många som möjligt ska få tillgång till dem. Förhoppningen är att hela regionens invånare – 10 000 personer – ska kunna få rent vatten.

Under projektets gång utbildas byborna för att kunna underhålla och reparera pumparna, samt i vikten av att använda rent vatten.

Projektet beräknas vara klart i oktober.