Samarbete för att ge barn trygghet

På Filippinerna pågår sedan ett halvår ett krig mot droger – och det är ett krig som påverkar tusentals människor. Myndigheterna har uppmanat drogmissbrukare och langare att överlämna sig frivilligt för att de ska kunna få hjälp med rehabilitering – ett arbete som till viss del genomförs tillsammans med lokala kyrkor. Men det är också många som har arresterats och tusentals har dödats. Nu har Barnmissionen börjat samarbeta med organisationen Right Start för att hjälpa barn som drabbas.

2015 (1)Tillsammans med Right Start kommer vi arbeta för att nå barn vars föräldrar har dödats, fängslats eller gömmer sig. Bland annat kommer vi att arbeta med så kallade Child Friendly Spaces – en plats där barn får vara barn, kan bearbeta det svåra de gått igenom och få hjälp att utvecklas och gå vidare i livet.

På Barnmissionen har vi lång erfarenhet av att arbeta med och nå ut till traumatiserade barn. Målet är att i första hand nå 50 barn. Utifrån deras behov kan vi erbjuda mat, husrum, samtal och krisbearbetning. En av Barnmissionens socialarbetare på Filippinerna kommer att arbeta speciellt med detta.

Samarbetet pågår fram till mars 2017.