Goat

Microlån

350 kr

Produktbeskrivning

Barnmissionen tror på att uppmuntra entreprenörer som vill bidra till sin egen, familjens och samhällets försörjning. Därför kan enskilda individer med koppling till våra samarbetspartners i fält ansöka om microlån som ett stöd för att förverkliga en affärsidé.
Hjälp oss att ge ett ekonomiskt stöd till innovatörer och visionärer. För 350 SEK bidrar du till fattiga men idédrivna människors strävan att bli självförsörjande.