Skolavslutning och matlagning

Nu börjar skolavslutningstiden på Filippinerna. De första skolorna stängde förra veckan och några har öppet två veckor till. Vår ena förskola, Open Heart Preschool, hade avslutning i fredags. Här kallas det för Moving Up Cermony (eftersom eleverna ska fortsätta efter sommarlovet i en högre årskurs) och är en festlig och högtidlig tillställning. Alla barnen får medalj och diplom för sina insatser under året. Även föräldrar som engagerat  sig i skolans aktiviteter på olika sätt får diplom.

Men alla barn har inte samma möjlighet att gå i skolan trots att det är skolplikt på Filippinerna. Oftast beror bristande skolgång på brist på pengar. En annan faktor kan vara att man helt enkelt inte klarar av att gå i skolan på grund av inlärningssvårigheter. Men det finns skolor eller klasser för barn med speciella behov. En orsak till inlärningssvårigheter är undernäring under de första åren av ett barns liv. I vårt undernäringsprogram har vi under det gånga kvartalet varit i ett område nära en av de stora soptipparna där över 70 % av barnen mellan 0-6 år var underviktiga. Trots utbildningsinsatser enligt ett speciellt program, behandling av olika sjukdomar mm så har inte så många barn ökat i vikt som det brukar vara. Därför ska vi under en period dela ut lunch till de värst drabbade barnen för att ge extra hjälp till dem. Kostnaden för dessa luncher är mellan 2-5 kr/dag. En till synes låg summa men för en familj där inkomsten är 20 kr/dag betyder denna hjälp oerhört mycket. Utmaningen för oss blir också att hitta en lösning som håller över tid. Vi kommer att fortsätta med våra utbildningar och under de månader som vi är där med lunchutdelningar så kommer parallellt föräldrarna att utbildas. Det blir inköpsrundor till marknaden för att lära sig vad som är billig och bra mat och föräldrarna kommer även att vara med när maten tillagas. Förra veckan fick vi två donationer av mat som vi ska använda oss av till luncherna och flera av våra trogna läsare m.fl. har gjort insamlingar eller swichat pengar. Tack för ert stöd! Från detta område ska vi också försöka att inkludera nya barn i vårt Sponsorship program nästa läsår, så att de får en chans till skolutbildning trots familjens begränsade tillgångar.