Skolgång som förändrar

Nu har nya elever börjat på skolan Home of Peace i Bangladesh. En av dem är 7-åriga Milina Jing Doth Kim Bom. Hon kommer från en liten by på landsbygden och hennes familj hade svårt att försörja henne. Men sedan hon börjat skolan är en helt annan framtid möjlig. 

9_Milina_DSCN8992-374 barn går nu på Home of Peace. Eleverna kommer från byar på landsbygden där fattigdomen är utbredd och skolgång är en avlägsen dröm för de flesta. Eftersom barnen ofta behöver hjälpa till med att försörja familjen erbjuder Home of Peace både mat och husrum till eleverna. Annars är risken stor att de måste avbryta sina studier. Det är en svår verklighet för många på landsbygden i Bangladesh.

Milina Jing och hennes familj är inget undantag. Hennes föräldrar jobbar från dag till dag ute på fälten och har ingen fast inkomst. Att inte kunna ge sina fyra barn mat på bordet varje dag var en stor påfrestning för dem. Men nu när Milina Jing har fått börja i skolan har förutsättningarna förändrats.

Mat på bordet behöver hon inte oroa sig för längre, men framför allt får Milina Jing möjlighet till en helt annan framtid och försörjning på grund av skolan.

Vi vet att utbildning är en viktig nyckel för att ta sig ur fattigdom – tack vare gåvor och stöd från våra givare är det något vi kan göra möjligt för barn som Milina Jing!

Home of Peace har fått nya elever!

Home of Peace har fått nya elever!