Vad är CSR?

Corporate Social Responsibility, förkortat CSR, handlar om att företag tar ansvar för hela sin samhällspåverkan. Allt fler konsumenter ställer krav på att företag ska visa upp ett samhällsengagemang och en etisk profil. Många företag arbetar därför strategiskt med att integrera sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet – ett engagemang som även gynnar företagen affärsmässigt.

Att engagera personalen i projekt runt humanitärt arbete kan var ett utmärkt sätt att skapa större delaktighet och trivsel på företaget, att skapa en känsla av att göra något tillsammans för att skapa en bättre värld och att arbeta på ett företag som verkligen bryr sig.
Du stärker ditt varumärke, får nöjdare kunder, stoltare och gladare medarbetare och ökad lönsamhet.
Barnmissionen ger dig och ditt företag möjlighet att bidra till en bättre värld. En möjlighet att konkret hjälpa nödlidande och utsatta barn och familjer till ett bättre liv.