Värdegrund

Barnmissionen är en kristen organisation som vill verka för en rättvis värld.
Vi arbetar med sociala och humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer, oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet.
Genom att se och utveckla människors potential vill vi skapa förutsättningar för ett värdigt liv.
Barnmissionens uppdrag utgår från Bibeln, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande, att arbeta för rättvisa och upprättelse för fattiga och utsatta.

Öppenhet

Alla som berörs av Barnmissionens arbete ska kunna känna trygghet i att det genomförs med ett gott förvaltarskap. Vårt arbete ska vara öppet för insyn.

Delaktighet

Att vara aktiv och delaktig är utvecklande och stärker förmågan att förändra.
Alla som deltar i Barnmissionens arbete ska kunna känna sig delaktiga.

Värdighet

Barnmissionens arbete ska genomsyras av respekt för alla människor som berörs.

Hållbarhet

Barnmissionens insatser ska bidra till varaktig förändring, med hänsyn till både människor och miljö.

Lärande

Barnmissionen vill skapa utrymme för lärande i alla delar av verksamheten.