Varje dag är en gåva

Flickor på läger för första gången i livet

Det är svårt ibland att veta vad som ska prioriteras och vad som kan vänta. Så är det hela livet på en rad olika områden. Jag har av olika anledningar tänkt en hel del, den sista tiden, på vad vi gör av vår tid, hur vi bäst kan vårda våra relationer och hur vi visar tacksamhet över vår vardag. Torbjörns pappa fick sluta sitt jordeliv för lite mer än en vecka sedan och nu planerar vi för att åka hem till hans begravning. Två av våra medarbetare har under den senaste tiden mist sina livskamrater och en liten kille som vi haft kontakt med i undernäringsprogrammet och som blivit så mycket bättre drabbades av plötslig annan sjukdom och hans liv gick inte att rädda. Jag vill försöka vara mer tacksam över att kunna få vara i verksamhet ännu en dag och kunna göra något som betyder skillnad för någon.

9 månader gammal flicka som nu är inskriven i undernäringsprogrammet

Så här i juletid blir människor extra generösa och det är vi glada för. Vi har flera lokala sponsorer som bidrar till att fylla på i de 400 matkassarna som ska delas ut till barn i undernäringsprogrammet och speciellt utvalda familjer bosatta i något av de närbelägna soptippsområdena. Även de 370 barnen som går i förskolan och upp till åk 6 och som är med i vårt Sponsorship program kommer att få julmatskasse. Vill du vara med och bidra till fler så Swicha till Barnmissionens nummer 9010802 för att ge din gåva och glöm inte att märka din gåva med matkasseFilippinerna.

Vi har fått tre glada besked inför 2018: en stiftelse inom Svenska Kyrkan kommer även under nästa år att bidra ekonomiskt för att vi ska kunna fortsätta med vårt undernäringsprogram. Den andra glada nyheten är att vi även nästa år kommer att kunna dela ut Probiotica tabletter/droppar till alla barn i barnbyn samt till barnen i undernäringsprogrammet. Våra erfarenheter visar att barnen som får dessa positiva och goda magbakterier får en förbättrad matsmältning, de växer bättre och får färre infektioner. Dvs en betydligt bättre start i livet än de annars haft möjlighet till.

Delar av en glad familj i barnbyn där alla barn får Probiotika varje dag

ABC barnahjälpen, en Isländsk organisation, kan ta in fler barn i Sponsorship programmet tack vare generösa givare. Stort tack för det stödet!

Skolflicka

”Leave no one behind” är ett löfte och ett mål för alla som vill försöka bidra till uppfyllandet av FNs Hållbarhets och utvecklingsmål som ska vara uppfyllda till 2030. Vår organisation vill verkligen försöka bidra, i så stor utsträckning som möjligt, till att de fattigaste barnen och deras familjer, i våra områden, ska få det bättre. Tack för support som gör det möjligt!