Alla människor är mer än sin begränsning

Han vill få människor att se individen, inte handikappet. Jonas Helgesson är ståuppkomiker, författare och föreläsare, och föddes själv med en CP-skada. I höst åker han med Barnmissionen till Ukraina för att träffa barn med funktionshinder.

Att leva med ett handikapp i Sverige är inte samma sak som att leva med ett handikapp i Ukraina, säger Jonas Helgesson. Genom sin personliga erfarenhet av funktionshinder hoppas han kunna ge något till de barn med funktionshinder och deras anhöriga, läkare och beslutsfattare som han kommer träffa under Ukrainaresan.

Hans bok, Grabben i kuvösen bredvid, som handlar om Jonas liv och hur det är att leva med en CP-skada har just översatts till ryska. Och i Ukraina ska den delas ut till många av de Jonas kommer att träffa.
– Vi delar ut den till de som kan ha nytta och glädje av en bok som handlar om hur det är att leva med ett handikapp, säger Jonas Helgesson.
Situationen för personer med funktionshinder i Ukraina liknar inte den han själv har vuxit upp i.
– Östeuropa ligger tyvärr väldigt långt bak i utvecklingen av mänskliga rättigheter, säger han.
Även om Jonas aldrig varit i Ukraina själv har han erfarenheter med sig från grannlandet Vitryssland, som han besökte för två år sedan.
– Då fi ck jag ett smakprov på hur det är där, med barnhem som liknar anstalter. Jag vill visa hur jag lever i Sverige och visa att man faktiskt kan ha ett ganska normalt liv även om man har ett handikapp, säger Jonas Helgesson.

Han menar att omgivningen spelar en viktig roll, och det är något han vill förmedla när han kommer till Ukraina.
– Min omgivning har betytt otroligt mycket för mig. Det är inte bara upp till de handikappade att ta tag i sitt liv, så att säga, det är mycket struktur och attityd som man måste jobba med.

Vad tror du att du kan ge till de du kommer träff a under resan?
– Jag tror jag kan utbyta tankar och olika frågor, visa hur vi tänker i Sverige och hur jag tänker i mitt liv. Jag ska inte komma med alla svar, men man kan få inspiration av att träffa varandra, säger Jonas Helgesson.
Och han vill gärna förmedla vad han ser som kärnpunkten:
– Jag tror det är viktigt att se individen och inte handikappet, och göra en bedömning utifrån individen. Man kan inte dra alla handikappade över en kam, men det är lätt att man gör det idag, säger han.
– Ingen människa är bara handikappad. Alla människor är mer än sin begränsning, och det vill jag förmedla.