Jag vill bli Loki-fadder

Barnmissionen registrerar personuppgifter i syfte att:
  • • hantera och administrera gåvoärende.
  • • via e-brev, postförsändelse, sociala medier eller sms informera om Barnmissionens arbete.
  • • i övrigt ha kontakt avseende fadderskap/givarprofil eller gåvoärende.

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Barnmissionen behandlar om dig. Du har rätt att begära att Barnmissionen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Fullständig information: integritetspolicy

Ge barnen i Loki, Kenya, skolgång för att få möjlighet till en ljusare framtid.

Loki-fadder

Vill du hjälpa ett barn – inte bara för stunden utan långsiktigt?

Som Loki-fadder stöder du barns skolgång men ser också till barnens andra behov såsom hälsa, miljö och familjesituation.

Kostnad: 200 kr per månad

Vi skickar vårt välkomstpaket och du får också ett foto av ett eller flera barn som går på skolan. Vill du stötta med en engångssumma eller en månadspeng som du själv bestämmer går det också bra.

Tack för att du vill hjälpa turkanabarnen till en bättre framtid!

Loki Matpaket

Genom LOKI MATPAKET FADDER ger du ett barn och dess vårdnadshavare trygghet. Att veta att man en gång i veckan får hämta en matkasse betyder oerhört mycket.

Matkassen innehåller: 1kg ris (varannan vecka 1kg/majsmjöl), 1 kg bönor, ½ kg mungbönor, 2 ägg, 1-2 frukter, 3dl olja, 3dl tvättmedel och 1 tvål.

Kostnad: 200 kr per månad

Vi skickar vårt välkomstpaket med information och du får ett foto av det barn du stöttar. Minst en gång om året får du en hälsning och information om hur barnet mår.

Tack att du vill hjälpa ett barn att slippa gå hungrig till sängs!

Loki Student

Bästa sättet att hjälpa människor ur fattigdom är att stötta utbildning. Möjlighet till utbildning efter grundskolan är en självklarhet i Sverige. Den bekostas av staten. I Kenya är det annorlunda. Här innebär gymnasie- eller högskoleutbildning en stor och ofta oöverstiglig kostnad.

Genom Barnmissionens studiehjälpprogram MMS (Mapendo Student Support) kan DU få vara med och ge någon chans till gymnasie/högskoleutbildning genom att bli LOKI STUDENT FADDER!

Kostnad: 400 kr per månad.

Den faktiska kostnaden är 400 kronor per månad, men varje gåva är välkommen och du kan välja den summa som passar din plånbok. Hör av dig till Barnmissionen på info@barnmissionen.se om du vill ge en månatlig gåva på ett annat belopp.

Vi skickar ett välkomstpaket med utförlig information. Du får ett foto på en student och möjlighet att följa denna genom gymnasieåren.

GRATTIS till dig som antar utmaningen!

I Lokichoggio, en ökenort i nordvästra Kenya, har våra medarbetare Birgitta och Kea Arnlund tillsammans med en grupp människor på orten byggt och startat en för- och grundskola.

För närvarande går över 600 barn där och många fler skulle vilja få plats. Arbetet med skolan har lett till andra projekt som handlar om samhällsutveckling i ett vidare perspektiv – kompetenshöjning, kvinnoprojekt som ger möjlighet till inkomst, utbildning i entreprenörskap, förebyggande hälsovård, hygien, renhållning etc.

Akut hjälp vid sjukdom och utdelning av mat vid svår torka förekommer också då medel finns.

Läs mer om Barnmissionens arbete i Loki på www.arnlund.org