Svenska English

Okategoriserad

Ny tidning – och nya inbetalningskort

I dagarna landar Barnmissionens nya tidning hemma hos våra givare. Den innehåller en årsberättelse över 2019, men också information om hur Barnmissionen arbetar i Corona-tider.
Tyvärr saknas det adressuppgifter och OCR-nummer på en del av de inbetalningskort som skickas ut tillsammans med tidningen. Därför kommer vi att skicka nya inbetalningskort till dem som fått ofullständiga inbetalningskort. Vi ber om ursäkt för detta.
Det går även att läsa tidningen här på vår hemsida. Trevlig läsning!

Rifikatu fick nytt hopp för livet

Katastroferna kom tätt för Rifikatu Yakubu i Nigeria. Hon förlorade både sin man och två av sina söner i strider i norra Nigeria. Hur skulle hon kunna försörja sina tre överlevande barn, två svärdöttrar och sju barnbarn?

Rifikatu var en av de änkor som kom med i ett getprogram som Barnmissionens partner FLEP driver. Hon fick tre getter, men också kunskap om getskötsel och ekonomi.

Nu har tre getter blivit tio, vilket ger Rifikatu en inkomst och möjlighet att försörja sin familj. Hon kan också spara lite pengar varje månad för att på sikt kunna starta ett eget litet företag. Hon hoppas kunna köpa en stickmaskin och börja sticka kläder som hon kan sälja.

Hjälpen från Barnmissionen/FLEP har inte bara hjälpt henne ekonomiskt, utan också gett henne hopp och glädje för framtiden.

Vill du hjälpa fler kvinnor som Rifikatu? Handla i Barnmissionens webbshop där du bland annat kan köpa getter, utsäde, kor och mikrolån, som förvandlar livet för utsatta människor.

Mer om Rifikatus livshistoria kan du läsa på FLEP:s hemsida.

Stor Corona-oro i Afrikas folkrikaste land

I Afrikas folkrikaste land, Nigeria, är oron för corona stor. Hittills finns 51 bekräftade corona-fall och ett dödsfall, men siffrorna förvärras timme för timme. Barnmissionen driver entreprenörskapsprojekt i landet genom vår partnerorganisation FLEP. Jonathan Hussaini från FLEP berättar:

– Nigerias sjukvård är väldigt dålig, speciellt på landsbygden. Vad händer om det folkrikaste landet i Afrika, med väldigt bristfällig sjukvård, får stora mängder Corona-fall? Just nu har vi också stora problem med en annan allvarlig sjukdom, Lassafeber, i vår del av landet.

Jonathan Hussaini menar att den ekonomiska effekten av sjukdomen ännu så länge är värre än själva sjukdomen.

– Många familjer är beroende av en daglig inkomst för att överleva, och när alla ska hålla sig isolerade försvinner möjligheten till korttidsjobb. Hur ska deras familjer då överleva och få mat för dagen?

FLEP behöver gå in med ekonomiskt stöd till en del av de nyblivna småföretagarna. De har också gått ut med information till sina kontakter om hur de bäst kan skydda sig från viruset.

– Ett stort problem är att det sprids så mycket felaktig information kring Corona. Som att nigerianer är immuna mot sjukdomen och att viruset inte kan överleva i vårt klimat. Allt detta är falskt, men rykten sprider sig snabbt, speciellt på landsbygden där människor har dålig tillgång till information.

– Snälla, be till Gud att han skyddar oss och att antalet fall begränsas, säger Jonathan Hussaini.

Hjälp Barnmissionen att hjälpa utsatta människor, mitt i en orolig tid. Ge en gåva här eller swisha till 9010802 och märk gåvan ”Corona”. Tack!

Så påverkar Corona Barnmissionens arbete

Coronakrisen påverkar Barnmissionens arbete i många länder och nya behov dyker ständigt upp i den nya och svåra situation som vi hamnat i. Bland mycket annat behöver vi hjälpa skolbarn som normalt får sin mat i skolan och vi behöver köpa skyddsutrustning till våra anställda.

Har du möjlighet att ge ett extra bidrag? Ge din gåva här.

Så här ser situationen ut i några av våra länder.

Rumänien:

Barnmissionens partnerorganisation Prison Fellowship Romania arbetar bland utsatta familjer, framför allt romer. Andrei Brie skriver:

– Situationen här är inte bra! Vi har ett nationellt nödläge. Alla skolor har stängt i 30 dagar och sjukhusen behöver material.

– Vi arbetar för fullt. Vårt soppkök går på full kapacitet. De tillagar 370 portioner mat tre gånger per dag till de utsatta människor vi arbetar med.

– Våra dagcenter dit barnen kommer efter skolan har stängt ner och vi rekommenderar barnen att hålla sig hemma. Vår personal håller kontakten med dem. Fängelsearbetet är ansträngt just nu. Vi har fått en lång lista på behov från fängelserna.

– Det som vi är i störst behov av just nu är mat, mediciner och sjukvårdsutrustning.

Filippinerna:

Alla skolor i Filippinerna är stängda till och med den 12 april. Hela Luzon-ön, där Manila ligger, är nedstängd och all kollektivtrafik har slutat rulla. Invånarna uppmanas att hålla sig hemma och om möjligt arbeta hemifrån. Det innebär att Barnmissionens personal inte kan ta sig till jobbet. Så här skriver Archie Flores från Children´s Mission Philippines:

– Våra skolor har stängt, men barnen är säkra. Tyvärr har vi också tillfälligt fått stänga ner våra samhällsprojekt.

– I barnbyn (bilden) bor barnen hos sina husföräldrar som vanligt. Vi har personal som besöker barnbyn två gånger per vecka för att se om husföräldrarna behöver någon hjälp. Barnbyn bunkrade mat innan nedstängningen, och husföräldrarna kan fortfarande handla på den närliggande marknaden om det behövs.

Ukraina:

Alla förskolor, skolor och universitet är stängda, och de är många som inte har möjlighet att studera på distans. Lyudmila Lonyuk skriver:

– Tillgången på medicinsk utrustning och mediciner är otillräcklig och därför kan en pandemi vara förödande.

– I Lutsk har alla affärer och marknader, med undantag från livsmedelsaffärer och apotek stängt. Även restauranger, caféer och frisörer har stängt. Vissa företag har stängt, medan andra håller öppet. Nu stänger även stora delar av kollektivtrafiken.

– Barnmissionen fortsätter att hjälpa sjukhusen med mat och betala för behandlingar av svårt sjuka barn från utsatta familjer. Vi köper också in mat till matpaket till utsatta familjer. När barnen går i förskolan eller skolan får de fri skolmat. När där de nu stannar hemma behöver vi hjälpa familjerna med mat.

– En ljuspunkt är att vi efter flera månader äntligen har fått hjälpsändningarna från Sverige godkända och att vi kan börja distribuera hjälpen.

Kenya:

Skolorna i Kenya har stängt och folksamlingar är förbjudna. Även Barnmissionens internat har stängt ner och barnen har skickats hem till sina familjer, med viktig kunskap om hur de ska göra för att minska risken för smitta. Samtidigt har flera av våra utvecklings- och entreprenörskapsprojekt har fått pausa sin verksamhet.

Birgitta Arnlund i Lokichoggio skriver:

– Loki är ju lite isolerat, men det finns en rädsla att viruset ska börja sprida sig okontrollerat.  Kakuma flyktingläger tio mil härifrån, med mer än en halv miljon flyktingar, skulle kunna bli en härd för smitta.

– Det är viktigt med upplysning till de som inte kan läsa och skriva och bor ute i bushen. Det florerar redan en massa rykten och myter om viruset. Rayafolket tror att de kan få en injektion mot viruset. Det är otroligt mycket handskakningar här, så att få människor att förstå att det inte är så bra kan vara svårt.

Bangladesh:

Oron för corona är stor i Bangladesh, inte minst på grund av att landet är mycket tättbefolkat och att sjukvården inte är så utvecklad. Så här skriver Mary Minakkhi från Barnmissionens partnerorganisation Agape Social Concern:

– Alla skolor i Bangladesh har stängt fram till den 31 mars. Ännu så länge har vi ändå internatet Home of Peace öppet eftersom vi anser att det är säkrare för barnen att vara här, där vår personal kontrollerar regelbundet barnens hälsa. Vi har undervisat barnen om hur de ska tvätta sig och minska risken för smitta.

– Ett stort problem i vårt land är att många människor inte följer myndigheternas rekommendationer. De ger sig ut även om de har feber, och de är dåliga på att tvätta händerna. Att vistas på allmänna platser är inte säkert, men människor måste gå ut för att ta sig till jobbet eller affären.

– Matpriserna har stigit eftersom vissa affärer har brist på mat, samtidigt som människor börjat hamstra.

Har du möjlighet att ge en gåva för att hjälpa Barnmissionen att hjälpa, runt om i världen i Corona-krisens spår? Ge din gåva här.

Barnmissionen godkänd för skattereduktion – från 2020

Foto: Skatteverket Fialotta Bratt

Sommaren 2019 återinfördes skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Det innebär att den som ger gåvor till ideella organisationer kan få göra avdrag för detta i sin inkomstdeklaration.

Barnmissionen är godkänd för skattereduktion, men först från år 2020. Det innebär att alla gåvor som ges under år 2020 är avdragsgilla. Däremot kan man inte begära avdrag för gåvor som getts till Barnmissionen under 2019, så den inkomstdeklaration som redovisas våren 2020 för inkomståret 2019 berörs inte.

För att få skattereduktion för gåvor under 2020 krävs:

* Du måste ge minst 200 kronor per tillfälle.

* Det totala gåvobeloppet under 2020 måste uppgå till minst 2 000 kronor. Avdrag ges för gåvobelopp upp till 6 000 kronor.

* Avdraget är 25 procent, vilket innebär att du får tillbaka mellan 500 och 1 500 kronor.

* Skattereduktionen gäller inte bara gåvor till Barnmissionen utan de gåvor som du ger kan lämnas till en eller flera godkända gåvomottagare/organisationer.

* För att få skattereduktion måste du vara en privatperson över 18 år. Din gåva måste kunna kopplas till ditt personnummer.

Mer information om skattereduktion för gåvor finns på Skatteverkets hemsida. Där finns också en lista på godkända gåvomottagare.

Foto: Skatteverket Fialotta Bratt

Barnmissionen satsar i Sydsudan

Foto: Linus och Ellen Klingberg

Nu går Barnmissionen in i ett nytt land. Tillsammans med andra hjälporganisationer och kyrkor ska vi arbeta för fred och försoning i ett av världens fattigaste länder – Sydsudan. Barnmissionens del  handlar om att bygga ett multifunktionellt hus i Kapoeta. Det ska användas till undervisning i veckorna och kyrka på söndagar.

Foto: Linus och Ellen Klingberg

Pingstkyrkan i Jönköping har under flera års tid arbetat i Sydsudan tillsammans med Pingströrelsen i Sudan och Etiopien. Nu har de startat ett stort projekt för fred och försoning i regionen, och bjudit in flera hjälporganisationer att hjälpa till.

Sydsudan är ett av världens fattigaste länder som är svårt härjat av inbördeskrig. Enligt Unicef är 1,2 miljoner barn undernärda och 2,2 miljoner barn går inte i skolan.

Foto: Linus och Ellen Klingberg

– I området finns flera olika folkgrupper som under många år har varit i krig mot varandra. Krigen har lett till att befolkningen lidit oerhört och att det råder brist på nästan allt, berättar Barnmissionens generalsekreterare Bo Wallenberg som besökte området i februari 2019 tillsammans med representanter från flera hjälporganisationer och församlingar.

Nu startar ett stort projekt för att bygga upp skolor och församlingar, arbeta med kapacitetsutveckling, trauma och rehabilitering. Men också att bekämpa fattigdom, gräva brunnar och erbjuda hälsovård. Pingstförsamlingen i Jönköping är motorn i projektet. PMU och Barnmissionen är med, och flera andra hjälporganisationer är på gång att gå in i projektet.

Foto: Linus och Ellen Klingberg

Barnmissionens del är att bygga ett enklare multifunktionellt hus i Kapoeta, på en tomt som projektet har fått av stadens myndigheter. Huset ska användas till enklare skolundervisning i veckorna och kyrka på helgerna för en liten församling som inte har någon lokal att samlas i.

– Bara 20 procent av barnen i området går i skolan och hela 70 procent av befolkningen är analfabeter. Barnmissionens hus kan också användas till utbildning i basal sjukvård, träning av sjukvårdsarbetare, utbildning av lärare och vuxenutbildning, berättar Bengt Klingberg från Pingstkyrkan i Jönköping.

Vill du hjälpa Barnmissionen att hjälpa utsatta människor i Sydsudan? Ge en gåva här.

Foto: Linus och Ellen Klingberg
Foto: Linus och Ellen Klingberg

Reflektioner under en regnig lördag på Filippinerna

Idag finns det knappt ingen utsikt från vårt hus. Dimman ligger tät och regnet öser tidvis ner.

Luftfuktigheten är runt 95 procent i vardagsrummet och tvätten som jag hängde upp i tvättstugan i går har förstås inte torkat ännu. Internet funkar dåligt liksom TV-mottagningen men det är så det är en lördag i augusti, här på Filippinerna, när ett monsunregn dragit in. Man blir även lite trött eftersom det också är ganska mörkt ute och vädret inte inbjuder till någon längre utomhusvistelse.

I stället utnyttjar jag tiden till att skriva den här bloggen, uppdatera en del information om Children´s Mission Philippines, påbörja månadsrapporten för juli och gå igenom foton som jag tagit denna veckan. Matlagning och träning blir det så klart också. Annars brukar jag försöka vara ute så mycket som möjligt på lördagarna och pyssla i trädgården mm. Det är mitt sätt att koppla av och hämta inspiration.

Veckan som gått har vi haft besök av Saba, som arbetar på Barnmissionens kontor i Malmö. Det är första gången hon besöker oss men hon har tidigare bott på Filippinerna i två år. Det är alltid roligt att få visa runt i våra olika program och berätta vad vi jobbar med. Vi är stolta över våra medarbetare och vad de åstadkommer varje dag.

Den här månaden innehåller flera nationella helgdagar som infaller på veckodagar vilket innebär ett lite ryckigt schema. Vi ska också ha en vecka med inspirerande träning för medlemmar, facilatorer och personal i vårt ULE-program tillsammans med Wanjau från Kenya.

Vi viker inte heller för svåra ämnen som mobbning på arbetsplatser, konflikthantering och hur man handskas med människor som inte vill samarbeta och följa givna regler men ändå vill ha del av fördelar. En halvdagsutbildning för olika personalgrupper ska ägnas åt detta. 

Våra sjuksköterskor ägnar i veckorna en hel del tid åt att informera och visa hur man på ett bra sätt kan undvika att smittas av och sprida Denguefeber. Det pågår ett stort utbrott, av denna virussjukdom, i olika länder i Sydostasien, Filippinerna inräknat. Med bra kunskap om hur man ska ta hand om sig själv om man smittas, hur man förebygger att myggorna sprids osv kan många människoliv skonas. I en av våra skolor går det dessutom vattenkoppor så i en av klasserna är 80 % av barnen hemma på grund av detta. Så inom hälsovårdsområdet finns det hur mycket som helst att göra.

Tolle har trotsat regnet och varit på marknaden och handlat frukt och grönsaker till oss så nu kan vi snart påbörja lunchtillagningen. Det är högsäsong för många goda frukter nu så vi njuter av bland annat rambutan, mangosten, soursop, pomelo m.fl. Kom och hälsa på så får ni smaka!

EVA-MARI BLOMQVIST