På landsbygden i nordvästra Etiopien arbetar Barnmissionen tillsammans med organisationen Convoy Hope med att nå ut till familjer som lever under fattigdomsgränsen.

Genom att dela ut getter till familjer som är utsatta och sårbara, som tar hand om föräldralösa barn eller som är drabbade av HIV och Aids, är Barnmissionen med och förändrar situationen för barn och vuxna radikalt.

Tack vare getterna får familjerna näringsrik mjölk och kan sälja överskottet av mjölken. När getterna förökar sig kan familjerna sälja kid för att få en inkomst.

Deltagarna i getprojekten väljs ut tillsammans med lokala myndigheter för att säkerställa att det är de mest behövande som får hjälp.

Innan getterna delas ut kontrolleras de av en veterinär. Mottagarfamiljerna får lära sig hur de ska ta god hand om getterna och hur de får getterna att generera en inkomst till familjen. De får också vara med i självhjälpsgrupper där de får lära sig att spara. De kan låna från den gemensamma sparkassan och kvinnor uppmuntras att skapa små företag.

Convoy Hope arbetar också med entreprenörskapsutbildning och självhjälpsgrupper.