Extern kontroll

Barnmissionen har ett 90-konto hos plusgirot vilket innebär att vi står under uppsyn av Svensk Insamlingskontroll. Vi har förbundit oss att följa Svensk Insamlingskontrolls anvisningar och att kontinuerligt genomgå granskning av bland annat våra redovisningshandlingar. Ett 90-konto garanterar att administrationskostnaderna inte överstiger 25 procent. Barnmissionens administrationskostnader ligger på runt 12 procent. Barnmissionen är också medlem i Svenska missionsrådet som är en mötesplats för 36 kyrkor och kristna organisationer som arbetar för en rättvis och försonad värld.

SFI.png

SMR_logo.gif