Ge julklappen som förändrar liv!

När du väljer att köpa en get eller någon annan meningsfull julklapp i vår webbshop förändrar du liv! I Zambia, där vi började dela ut getter för nio år sedan, har getprogrammet blivit en riktig framgångssaga. Idag syns genomslag i hela samhällen. 

Köp en get

Jessy Mpupulwa, verksamhetsansvarig i Zambia, berättar här om de två syskonen Luke Chilufya och Maltha Chilufya som fått livet förändrat genom Barnmissionens arbete.

Syskonen förlorade sina föräldrar
När Luke var tre år och Maltha fem, förlorade de sina föräldrar till följd av HIV/Aids. Syskonen har bara vaga minnen av sina föräldrar och de har växt upp med moster Sharon som var 17 år när hennes syster och svåger gick bort.
En av ledarna för Baptistkyrkan i Mpongwe-distriktet fick höra talas om syskonen och beslutade att den lilla familjen skulle få två getter som stöd i deras svåra situation. Dessa getter fick de när getprogrammet startade för nio år sedan.

Två getter har blivit sexton
När vår personal nyligen genomförde ett uppföljningsbesök hos Sharon, fick vi återigen bevis på hur getprogrammet förändrar människors liv. Genom åren har Sharon sålt getter för att ha råd med medicin, skolböcker och andra grundläggande saker. Ändå har Sharon idag 16 getter som ett resultat av de två hon fick för nio år sedan.Ett fantastiskt vittnesbörd om hur liv förändras och vilket genomslag getprogrammet har i hela samhället.

Bekostat skolavgifter

Luke som då var tre år går nu fjärde klass på Chipese skolan och hans syster i klass sex på samma skola.
Sharon beskriver det såhär: ”Jag vågar inte ens tänka mig vad som skulle hänt och hur våra liv hade sett ut om vi inte blivit en del av getprogrammet. Som ni kan se så har våra liv förändrats till det bättre och det är svårt att med ord förklara vilken skillnad det har gjort för oss som familj. Många av de svårigheter vi mött skulle vi inte kunnat ta oss igenom om det inte vgemedar för det som våra getter har bidragit med. De har bekostat skolavgifter och andra utmaningar. Dessutom har de bidragit till nya möjligheter. I slutet av förra året sålde jag två getter och köpte en sugga som nu har fått kultingar. Anledningen är att det just nu är stor efterfrågan på grisar och att man får mycket betalt för dem. Detta sprider våra risker och ger mer resurser till familjen.”

Förvandlar hela samhällen
Sammanfattningsvis vill vi tacka alla Barnmissionens givare för den hjälp som deras gåvor har bidragit till för fattiga familjer i Zambia. Dessa getter förvandlar hela samhällen och Sharon är bara en av tusentals liknande berättelser om förändrade liv. Vår bön är att Gud ska välsigna dig som givare och hela Barnmissionens arbete.

Jessy Mpupulwa, verksamhetsansvarig Zambia