I egna händer

Marken sågs över innan de startade sin odling.En chans till ekonomisk självständighet. Det fick mr Kaindi från byn Mwatati i Kenya genom vår partner I Choose Life – Africa. Fembarnspappan som tidigare tjänade omkring 250 kronor i månaden kan idag både försörja familjen och skicka sina barn till skolan.

 

En av grundpelarna i det arbete som Barnmissionen driver i Kenya tillsammans med I Choose Life är att stärka människor till att bli ekonomiskt självständiga. Genom att träna människor i entreprenörskap och starta grupper för gemensamt sparande blir just det möjligt.

Det fick mr Kaindi själv erfara under 2013. I början av året gick han med i ett entreprenörskapsprogram och blev ordförande i en grupp av 20 personer som alla ville förbättra sin livssituation. Gruppen bidrog med pengar varje vecka och efter fem månader hade de sparat tillräckligt för att starta en gemensam affärsverksamhet.

Gruppen fick en bit land och snabbt bestämde de sig för vad de skulle odla.
– Efterfrågan på kruskål var stor och marknaden såg bra ut, säger Kaindi.

De förberedde jorden, köpte bra fröer lokalt och skötte odlingen enligt den rådgivning de fick från en av lärarna på I Choose Life. Efter bara två månader var det dags för skörd.

– Efterfrågan var helt otrolig, vi behövde inte ens skicka kålen till marknaden, familjer runt omkring kom direkt till oss och köpte, berättar Kaindi.

Gruppen gjorde en ordentlig vinst och det som Kaindi tjänade ihop som ett resultat från det framgångsrika projektet gjorde det möjligt att betala skolavgifterna för hans dotter som precis skulle ta examen.

Men det är inte slut här. Nu fortsätter affärsverksamheten att expandera – i år med en tomatodling.
– Jag tackar I Choose Life – Africa och deras partners för det arbete de gör i vår region, säger Kaindi.