I januari 2017 startade Barnmissionen ett nytt samarbete med en skola i Indien, i samarbete med ABC. Många av de 220 barnen på skolan blir den första generationen i sin familj som får gå i skola.