Kommer hjälpen fram?

Den frågan får vi ofta och vi kan med glädje svara: “Ja, hjälpen kommer verkligen fram!” Vi har en effektiv administration i Sverige och 85% av inkomna medel går direkt till verksamhetsfälten. Vi vill ju hjälpa så många barn som möjligt för de pengar som vi samlar in.

Vi är sex heltidsanställda och två halvtidsanställda i Sverige, men därutöver har vi många som hjälper till frivilligt.

Barnmissionen har ett 90-konto: 901080-2 hos plusgirot vilket betyder att vi är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll och du kan vara säker på att de gåvor du ger hamnar rätt.
Läs mer

All hjälp som vi delar ut i Ukraina registreras noggrant av vår personal på plats. Detta medför givetvis ett omfattande administrativt arbete men det kan vi inte låta bli. Vi vill veta att den hjälp vi ger når fram och att den når rätt människor. Vi på Barnmissionen och alla Ni som stödjer vårt arbete vill att allt det vi lägger ner i tid, pengar och kärlek till de nödlidande barnen verkligen kommer dem tillrätta.