Loki Student-fadder

Bästa sättet att hjälpa människor ur fattigdom är att stötta utbildning. Möjlighet till utbildning efter grundskolan är en självklarhet i Sverige. Den bekostas av staten. I Kenya är det annorlunda. Här innebär gymnasie- eller högskoleutbildning en stor och ofta oöverstiglig kostnad.

Genom Barnmissionens studiehjälpprogram MMS (Mapendo Student Support) kan DU få vara med och ge någon chans till gymnasie/högskoleutbildning genom att bli Loki Student-fadder!

Kostnad: 400kr/mån.

Vi skickar ett välkomstpaket med utförlig information. Du får ett foto på en student och möjlighet att följa denna genom gymnasieåren.

GRATTIS till dig som antar utmaningen!

Bli Student-fadder