Sverige

I Sverige har Barnmissionen sitt huvudkontor. Från kontoret i Malmö bedrivs hela Barnmissionens internationella arbete. Barnmissionen i Norge, Danmark, Finland, Färöarna samt ABC Island skickar sin hjälp genom Sverige. I Malmö finns också ett lager, varifrån humanitär hjälp skickas till Ukraina och Rumänien.

Verksamheten är indelad i tre enheter: Insamling och kommunikation, Internationella avdelningen samt Ekonomi och administration. Barnmissionen har tolv anställda, varav två utlandsstationerade, samt ett flertal volontärer.

Tre Barytoner, med Bo Wallenberg, Mikael Järlestrand och Mats Lindström, reser runt till församlingar runt om i landet för att sjunga, evangelisera och samtidigt berätta om Barnmissionens arbete. Mer information om Tre Barytoner finns här.

I Sverige driver Barnmissionen också ett socialt arbete tillsammans med Hälsobackskyrkan i Ystad.

Barnmissionen, Strömgatan 14, 212 25 Malmö

Generalsekreterare: Bo Wallenberg.

Telefon (växel): 0046 40 689 30 40

Epost: info@barnmissionen.se

Norge

Skandinavisk Barnemisjon, Boks 245, 4576 Lyngdal

Verksamhetsledare: Harry Haraldsen

Telefon: 0047 990 93 360

Epost: post@barnemisjonen.no

Hemsida: www.barnemisjonen.no

Konto: 5082 06 05842. Vipps nr: 54239

Danmark

Children´s Mission, Brobyvej 72, 2650 Hvidovre

Verksamhetsledare: Arne Panduro

Telefon: 0045 53 53 73 04

Epost: info@childrensmission.dk

Hemsida: www.childrensmission.dk

Netbank: Reg.nr: 2256 Konto nr: 6445 550 599. Mobile Pay: 80 574 Girokort: 921-6464

Finland

Barnmissionen Finland

Verksamhetsledare: Marie-Louise Pada

Telefon: 0035 85 04 71 62 26

Epost: info@barnmissionen.fi

Bank och kontonummer: OP Bank FI8856713420011455

Färöarna

Barnamissiónin Føroyar

Verksamhetsledare: Ella Niclasen

Epost: skandinaviskabarnamissionen@hotmail.com

Facebooksida: www.facebook.com/Skandinaviska-Barnamissiónin-við-Jesusi-fyri-børnini-195520977146391/

Postgiro: 9870-431.047.1 Norðoya Sparikassi: 9865-101.620.7 Betri Banki: 9181-120.980.0

BankNordik: 6460-101.594.1 Suðuroyar Sparikassi: 9870-101.148.1

Island

Hjälporganisationen ABC på Island stödjer sedan 30 år tillbaka Barnmissionens skolarbete på Island.

ABC Barnahjálp, Víkurhvarf 2, 203 Kópavogur

Telefon: 00354 414 0990

Epost: abc@abc.is

Hemsida: https://www.abc.is/