Skördarna förstörda – Hungersnöd väntar

– Ge 100 kr och ge ett barn mat i två månader

Barnmissionens skola Home of Peace drabbas hårt av den svåra naturkatastrofen i Bangladesh, med kraftiga monsunregn och översvämmade floder. Vatten sveper in över skolan och förstör både skolgång och växtodlingar.

– Nu står skolans odlingar under vatten och alla grödor har ruttnat, konstaterar Albert Mridha, Barnmissionens ledare i Bangladesh.

Home of Peace arbetar för att bli självförsörjande på mat. Förutom fiskodlingar, höns och kor har de stora odlingar där de odlar grönsaker och frukter. På så sätt slipper de köpa in grönsaker utifrån, samtidigt som skoleleverna lär sig att odla.

Nu tvingas skolan köpa in mat utifrån. Eftersom odlingarna har förstörts i hela regionen tvingas man importera dyr mat från utlandet och i ett slag har matpriserna stigit med över 30 procent.

Kraftiga monsunregn och översvämmade floder har lett till att en tredjedel av Bangladeshs yta står under vatten. Minst 1 200 personer i Bangladesh, Indien och Nepal befaras ha omkommit i översvämningskatastrofen. Risskördarna flyter bort och fattigdomen ökar snabbt.


Barnmissionens skola Home of Peace finns mitt i katastrofområdet. När vattnet sköljde in över skolområdet stod vattnet tio centimeter över golvet i skolbyggnaderna. Skolan stängde och barnen tvingades stanna i bostadsbyggnaderna.


– Vattnet för med sig vattenburna sjukdomar, men en annan stor fara är giftiga ormar. När ormarnas hålor fylls med vatten söker de sig till nya och torrare platser. Vi har redan hittat flera giftiga ormar vid skolan, säger Albert Mridha.

Home of Peace är en internatskola för 400 barn, som kommer från landets mest utsatta minoritet, den kristna befolkningen. Det är bara 0,2 procent av befolkningen som är kristna och de hamnar längst ner på samhällsstegen. De är ofta analfabeter och har de lägsta lönerna i samhället.

– På vår skola får barnen en ny chans. De får tre mål mat om dagen och en utbildning som förvandlar deras liv. Genom skolan bygger vi upp en ny generation. Nu slås förutsättningarna undan och därför behöver skolans elever vår hjälp, säger Barnmissionens generalsekreterare Bo Wallenberg.

Barnmissionen vädjar om extra hjälp till de drabbade i Bangladesh. Pengarna går i första hand till mat för skolans elever, men det behövs också pengar för att återställa skolans odlingar och köpa nya fröer inför kommande år.

Du kan vara en räddande klippa i översvämningen. För 100 svenska kronor betalar du de extra matkostnaderna för ett barn under två månaders tid.

Ge en gåva online
  • Din information

  • Hur vill du betala?

Swisha till Bangladesh

Swish-logoAnvänd nummer 9010802 för att ge din gåva.
Märk din gåva "Översvämning".
100 kr ger hjälp till två barn

 

Ge via Plusgiro eller Bankgiro

Sätt in din gåva på Plusgiro: 901080-2
eller Bankgiro: 901-0802