Hur lång tid tar det innan jag får mitt gåvointyg?

Det snabbaste sättet är om du betalar med kort och skriver ut gåvointyget direkt själv. Önskar du att Barnmissionen skickar dig gåvointyget har du intyget inom 3-5 arbetsdagar. Vi reserverar oss för längre behandlingstid under speciellt intensiva perioder, i regel under perioden november-december. Dagarna innan julafton går det inte att få gåvobeviset hemskickat då vi inte kan garantera leveransen.

Jag har genomfört min beställning men fick inget gåvointyg att skriva ut?

Gåvointyget skickas till den e-postadress som du uppgett vid beställning.

Hur många getter kan man beställa samtidigt via hemsidan?

I kommentarsfältet, där du ska skriva in getnamnen, finns en begränsning på 40 tecken. 5 namn med 5 bokstäver vardera + kommatecken och mellanslag = 33 tecken. Tänk på att det är viktigt att särskilja namnen med mellanslag.

Hur fungerar getutdelningen?

Den vanligaste strukturen är att Barnmissionen samarbetar med lokala kyrkor som verkar i byar på landsbygden. Kyrkorna har lokal kännedom och vet hur man handskas med getter. Varje kyrka tilldelas en namnlista med getnamn samt pengar för att köpa in och distribuera 10-20 getter. En lokal koordinator är övergripande ansvarig och har som uppgift att se till att kyrkorna fullföljer sitt uppdrag. När distributionen är slutförd rapporterar kyrkorna till koordinatorn som arkiverar namnlistorna med getnamn. Namnlistorna fungerar som underlag och verifikation som vi använder oss av i kontroll- och uppföljningsarbetet.

Var köps getterna in?

Getterna köps regionalt i de områden där vi arbetar, detta för att i största möjliga utsträckning undvika långa och plågsamma transporter. I takt med att getterna förökar sig köper vi killingar av de familjer som redan fått getter. Det innebär att vi kan ge en ny familj getter samtidigt som ursprungsfamiljen får lite pengar till hushållet.

Vad gör familjerna med getterna?

Det är upp till varje familj och hushåll att bestämma. Många väljer att avla/föda upp nya getter som de kan sälja för att få in lite pengar till hushållet.  Andra väljer att mjölka getterna. En del slaktar getterna för att ge familjen mat på bordet. Familjerna förbinder sig dock att inte slakta getterna innan de fått killingar.

Hur väljer ni ut en familj som ska få en get?

Vår lokala samarbetspartner väljer ut familjer som uppfyller kriterierna. Ett grundläggande krav är att familjen ska vara uttalat fattig och högst prioriterade är familjer som tar hand om föräldralösa barn. Varje familj får två getter, på så sätt skapar vi förutsättningar för uppfödning.

Kan en familj få nya getter flera gånger?

I undantagsfall. Getter kan bli ormbitna, sjuka eller dö av andra orsaker. Den enskilda situationen utreds vilket kan leda till att familjen får nya getter.

Går alla barn i skolan?

En positiv effekt med getprojektet är att familjerna som kan sälja sina klling får den lilla extra inkomst som behövs för att ha råd att låta sina barn gå i skolan.

I vilka länder delar ni ut getter?

I huvudsak i Zambia, Malawi och Uganda i Afrika men även Bangladesh och Filippinerna. Vi är också öppna för att etablera projektet i andra länder där Barnmissionen är verksam, om förutsättningarna är de rätta.

Hur kontrollerar ni att getterna verkligen delas ut?

Vi har flera kontrollåtgärder. Först och främst är vi noggranna med val av samarbetspartner. En partner skall uppfylla en rad kriterier, bland annat skall årlig revision, kontrollerad och intygad av auktoriserad revisor, avläggas. Överenskomna rapporteringsrutiner skall efterlevas. Vi besöker partnern årligen och gör då stickprovskontroller i bokföring och arkiv samt oanmälda hembesök hos familjer som uppges ha fått en get.

Hur mycket av pengarna går till ändamålet?

Vi följer riktlinjerna från Svensk Insamlingskontroll som säger att minst 75% av insamlade medel skall gå till ändamålet. Målsättningen är att alltid ha så låga insamlings- och administrationskostnader som möjligt. Priserna som anges i webbshopen  är riktpriser. Inköpspriset varierar beroende på verksamhetsland, i ett land kostar det mindre och ett annat land kostar det mer att köpa in tex getter och kossor. I vissa länder har vi löst det så att getterna får dubbelnamn, eller att getternas killingar läggs till och stäms av mot namnlistorna. Som grundprincip gäller att våra partners inkommer med en projektbeskrivning samt budget som tydligt återger kostnaderna för tex ett getprojekt. Om behovet för ett visst ändamål, tex grisar, är uppnått eller efterfrågan från våra partners minskar, förbehåller sig Barnmissionen rätten att omfördela medlen inom ramarna för det samlade arbetet.