rent-vatten
Rent Vatten

Rent vann

Rent vann er nøkkelen til god helse.

kr100.00

Produktbeskrivelse

Rent vann er nøkkelen til god helse. Tusenvis av barn dør hvert år av sykdommer forårsaket av urent vann og dårlige sanitære forhold. Forholdene er verst i Afrika, sør for Sahara og i Sør-Asia. Barnemisjonen arbeider blant annet på den zambiske landsbygda. Her bor folk i jordhytter med jordgulv. De savner alle former for bekvemmeligheter som vi tar som en selvfølge. Matlaging foregår i enkle kokekar over åpen ild. Vann hentes fra urene kilder. 

Ved din gave hjelper du Barnemisjonen å grave eller bore brønner, samt opplyse befolkningen om viktigheten av rent og friskt vann.

Rent vann er nøkkelen til god helse. Tusenvis av barn dør hvert år av sykdommer forårsaket av urent vann og dårlige sanitære forhold. Forholdene er verst i Afrika, sør for Sahara og i Sør-Asia. Barnemisjonen arbeider blant annet på den zambiske landsbygda. Her bor folk i jordhytter med jordgulv. De savner alle former for bekvemmeligheter som vi tar som en selvfølge. Matlaging foregår i enkle kokekar over åpen ild. Vann hentes fra urene kilder. 

Ved din gave hjelper du Barnemisjonen å grave eller bore brønner, samt opplyse befolkningen om viktigheten av rent og friskt vann.