skoluniform
Skoluniform

Skoleuniform og bøker

Støtte vårt arbeid med å gi fattige barn utdannelse.

kr300.00

Produktbeskrivelse

Utdannelse er nøkkelen til et verdig liv ut av fattigdom og nød. Barnemisjonen tror at utvikling og virkelig forandring skjer når mennesker gis mulighet til å ta utdannelse. I våre virksomhetsland er de lokale skolene ofte dårlig utrustet. Med din gave støtter du vårt arbeid med å gi fattige barn utdannelse, og bidrar til å legge et bedre grunnlag for neste generasjon.

Utdannelse er nøkkelen til et verdig liv ut av fattigdom og nød. Barnemisjonen tror at utvikling og virkelig forandring skjer når mennesker gis mulighet til å ta utdannelse. I våre virksomhetsland er de lokale skolene ofte dårlig utrustet. Med din gave støtter du vårt arbeid med å gi fattige barn utdannelse, og bidrar til å legge et bedre grunnlag for neste generasjon.