Slik gjør du når du kjøper en Geit

kop-en-get-barnmissionen1kop-en-get-barnmissionen2

Hvor lang tid tar det før jeg får mitt GAVEBEVIS?

Det raskeste er om du betaler med kort og skriver ut GAVEBEVISET selv. Ønsker du at barnemisjonen skal skrive det ut og sende det til deg, da må du regne ca. en uke før du har det hos deg. Noen ganger lengre tid.

Jeg har kjøpt og betalt, men fikk ikke gavebeviset til utskrift.

Gavebeviset er sendt på mail til den adressen du oppga i bestillingen.

Kan gavebeviset sendes direkte til Gavemottaker? Og til flere?

Vil du at Barnemisjonen skal sende gavebeviset til en annen adresse enn fakturaadressen så går det bra. Du fjerner forhånds avhuking i ruta oppe til høyre for leveringsadressen, så kan du skrive inn en leveringsadresse. Kjøper du flere geiter som skal til forskjellige adresser så må du kjøpe en om gangen og fylle ut aktuell leveringsadresse.

Hvor mange geiter kan man bestille på en gang via hjemmesiden, (betalingskort)?

I navnefeltet er det en begrensning på 40 tegn inkludert: , og mellomrom. Du må sette , og mellomrom mellom hvert navn.

Hvordan fungerer utdeling av geiter?

Den vanligste måten er at Barnemisjonen samarbeider med lokale menigheter som har virksomhet på landsbygda. De har lokalkunnskap og erfaring med stell av geiter. Menighetens kontaktperson/ prosjektansvarlige får en navneliste med geit-navn og penger til å kjøpe 10 – 20 geiter. En område-koordinator har tilsyn med menighetene og prosjektansvarlige fullfører sitt oppdrag. Når alle geitene er delt ut rapporterer menigheten til koordinatoren som arkiverer navnelista med geitnavn og kvittering for mottak. Disse listene brukes i vår kontroll og oppfølging for å sikre et best mulig resultat.

Hvor kjøpes Geitene inn?

Geitene kjøpes regionalt i de områdene der vi arbeider. Det er for å unngå lange transporter. Etter hvert som geitene får killinger så kjøper vi kje av de familiene som tidligere har fått geiter. Det innebærer at familien som selger oss geitekillinger får inntekter samtidig som vi kan hjelpe nye familier.

Hva gjør familien med Geitene?

Det er opp til hver enkelt familie å bestemme. Mange velger å avle opp nye geiter som de kan selge, andre velger melkeproduksjon. En del slakter geitene for å få noe å spise. Familiene binder seg til ikke å slakte geitene før de har fått killinger.

Hvordan velger dere ut familier som skal få geiter?

Våre lokale samarbeidspartnere velger ut familier som oppfyller kriteriene. Et grunnleggende krav er at familien er svært fattig, og høyes prioritert er familier som tar hånd om foreldreløse barn. Hver familie får to geiter, på den måten skapes forutsetninger for videre utvikling.

Kan en familie få nye geiter flere ganger?

I unntakstilfeller. Geitene kan bli bitt av orm, bli syke eller dø av andre årsaker. Hver enkelt situasjon undersøkes og vurderes, og kan føre til at familien får nye geiter.

Går alle barn på skolen?

En positiv effekt av geitprosjektet er att familiene som selger killinger får det lille ekstra inntektene som trengs for å ha råd til å sende barna sine på skolen.

I hvilke land deler dere ut geiter?

Hovedsakelig i Zambia, Malawi, Uganda i Afrika, men også i Bangladesh og på Filippinene. Vi har også åpnet opp for å etablere geitprosjektet i andre land der Barnemisjonen har virksomhet om forutsetningene ligger til rette for det.

Hvordan kontrollerer dere at geitene virkelig deles ut?

Vi har flere kontrollmuligheter. Først og fremst er vi nøye med valg av samarbeidspartner. En samarbeidspartner skal oppfylle er rekke kriterier: Årlig revisjon, revidert av autorisert revisor. Avtale og rapporteringsrutiner skal etterleves. Vi besøker partneren årlig og gjør stikkprøvekontroll i bokføring, arkiv og enkelte hjemmebesøk hos familier som har fått geiter. Våren 2010 gjorde vi en større granskning av prosjektet i Zambia.

Hvor mye av pengene går til formålet?

I følge retningslinjene til svensk innsamlingskontroll så skal minst 75 % av innsamlede midler gå til formålet. Målsettingen er alltid å ha så lave innsamlings og administrasjonskostnader som mulig. For regnskapsåret 2012 var innsamlings / administrasjonskostnader 11 %.
Prisene i Webshopen er gjennomsnittspris. Innkjøpsprisen varierer fra land til land, i noen land er det billigere andre dyrere. I noen land der prisen er vesentlig høyere har vi løst det ved å gi geitene dobbeltnavn eller navngi en eller to killinger og på den måten avstemme navnelistene som er vår kontrollseddel. Som grunnprinsipp legger vår partner fram prosjektbeskrivelse og budsjett som synligjør alle kostnader i prosjektet. Om behovet avtar så forbeholder Barnemisjonen seg retten til å omdisponere midlene innenfor rammen av det samlede arbeidet.
 

Skattefradrag

Barnemisjonen er godkjent for skattefradrag i Norge. Ønsker du fradrag på skatten for gavene du gir til Barnemisjonen?

Sum gaver mellom 500 – 30 0 00 kroner i 2018 gir rett til skattefradrag i 2018. Maksimumsbeløpet på 30 000 gjelder summen av gaver til en eller flere organisasjoner eller menigheter. Gavebeløpet må innbetales via bank til Barnemisjonens konto.

Ønsker du skattefradrag, kontakt oss på mail: post@barnemisjonen.no