Goat

Microlån

350 kr

För 350 kronor köper du och ger microlån till en fattig familj i våra verksamhetsländer. Du får ett fint gåvobevis!

Produktbeskrivning

Barnmissionen tror på att uppmuntra entreprenörer som vill bidra till sin egen, familjens och samhällets försörjning. Därför kan enskilda individer med koppling till våra samarbetspartners i fält ansöka om microlån som ett stöd för att förverkliga en affärsidé.
Hjälp oss att ge ett ekonomiskt stöd till innovatörer och visionärer.