Skoluniform

Skoluniform & Böcker

300 kr

Produktbeskrivning

Utbildning är en nyckel till ett värdigare liv bortom fattigdom och nöd. Barnmissionen tror att utveckling och verklig förändring sker om människor erbjuds möjlighet att utbilda sig. I våra verksamhetsländer är de lokala skolorna ofta dåligt utrustade. Genom din gåva stödjer du vårt arbete med att ge fattiga barn en utbildning och bidrar till att lägga en bra grund för nästa generation.