Kontakt oss

Barnemisjonen

Postadresse: Postboks 245, 4576 LYNGDAL

Telefon: + 47 990 93 360

post@barnemisjonen.no

Bankgiro:
5082 06 05842
7078 05 72514