Om Barnemisjonen

En verden der alle mennesker kan leve et verdig liv

Kan du gå forbi et ensomt gråtende barn uten å stoppe og forsøke å hjelpe? Nei det kan du ikke, fordi det ligger i vår kultur å beskytte og hjelpe det sårbare barnet. Samme overbevisning driver oss i Barnemisjonen i vårt arbeid. Så lenge det finnes tårer å tørke, og nød å lindre er det behov for Barnemisjonen. Våre hjerter brenner for de sårbare barna, og sammen med deg kan vi gjøre en positiv forskjell. Dette ser vi daglige eksempler på. Der vi virker forvandles tårer til latter, mørke til lys og håpløshet til framtidstro. Vi arbeider for en verden der alle mennesker kan leve et verdig liv.

  • mer enn 30 år har Barnemisjonen gjennomført humanitære innsatser rettet mot barn, ungdom og familier. Virksomheten er basert på vårt verdigrunnlag. Vi blir utfordret til å hjelpe de som trenger det mest, ut fra at alle mennesker er like mye verd. Vi tilbyr derfor hjelp til hele mennesket, ånd, sjel og kropp..
  • Barnemisjonen driver hjelpearbeid blant sårbare mennesker i flere land som: Filippinene, Ukraina, Bangladesh, Kenya, Uganda, Malawi, Zambia og flere. Hjelpearbeidet skjer primært innenfor tre ulike områder: Utdannelse, helse og hjelp til selvhjelp.

> Les mer på www.barnemisjonen.no

Ge en gave til Barnemisjonens arbeid.