Om Barnmissionen

En värld där alla människor kan leva ett värdigt liv

Kan du gå förbi ett ensamt, gråtande barn utan att stanna och försöka hjälpa? Nej, det kan du inte eftersom det ligger i vår natur att skydda och hjälpa det utsatta barnet.
Samma övertygelse driver oss på Barnmissionen i vårt dagliga arbete. Så länge det finns tårar att torka och nöd att lindra behövs Barnmissionen.
Våra hjärtan brinner för de utsatta barnen, och tillsammans med dig kan vi göra skillnad! Detta ser vi dagligen exempel på – där vi verkar förvandlas tårar till skratt, mörker till ljus och hopplöshet till framtidstro! Vi arbetar för en värld där alla människor kan leva ett värdigt liv.

  • Under 30 år har Barnmissionen genomfört humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer.
  • Barnmissionen är en kristen organisation som vill verka för en rättvis värld. Verksamheten vilar på vår värdegrund, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande och betonar alla människors lika värde. Vi vill därför erbjuda hjälp till hela människan; ande, själ och kropp.
  • Barnmissionen bedriver sin hjälpverksamhet bland utsatta människor i ett flertal länder såsom Filippinerna, Ukraina, Bangladesh, Kenya, Uganda, Malawi och Zambia.
  • Hjälpverksamheten sker inom primärt tre olika områden: Utbildning, Hälsa och Hjälp till självhjälp
  • Barnmissionen har ett 90-konto och är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlemmar Svenska Missionsrådet (SMR).

Läs mer på barnmissionen.se/stiftelse

Ge en gåva till Barnmissionens arbete