Villkor för Barnmissionens Webbshop

När du betalar för en vara eller tjänst i webbshopen så är det inte att betrakta som ett ”köp” utan en ”gåva” till Barnmissionens arbete. Som tack för din gåva får du ett intyg som beskriver den vara eller tjänst som din gåva avser.

Barnmissionen är som registrerad hjälporganisation (stiftelse) befriad från moms. Det innebär att moms inte kan särredovisas och att företag inte kan dra av momsen på den skänkta gåvan.

Barnmissionen förbehåller oss rätten att inte godkänna stötande och kränkande namn på kor och getter.

Personuppgifter:
För att kunna behandla din order måste vi registrera dina kontaktuppgifter.
Personliga uppgifter hanteras via krypterad information vilket garanterar hög säkerhet.
Alla uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Barnmissionen kan komma att använda uppgifterna för att kommunicera med dig, men inga uppgifter säljs vidare till tredje part.

Barnmissionen har delat ut närmare 20 000 getter och andra djur till fattiga familjer i våra verksamhetsländer. Arbetet bedrivs i flera länder och fler arbetsfält kan tillkomma. Om kvoten för ett projekt uppnås förbehåller sig Barnmissionen rätten att omfördela inkomna gåvor till liknande projekt inom ramarna för verksamheten. Inköpspriset är att betrakta som ett genomsnittspris, en vara kan betinga olika inköpsprisberoende på verksamhetsland som den köps in i.