Ninami Roys berättelse

I maj fick min familj en ko från en person som jag aldrig har träffat eller sett. Det var som att bli träffad av en blixt när vi hörde att vi skulle få en ko – det var helt ofattbart!

Min make, en av våra söner och jag är daglönare (arbete av tillfällig karaktär som bara ger inkomst för dagen. Reds anm.) medan vår yngste son går i skolan. På grund av dålig ekonomi har vi aldrig kunnat skicka vår äldste son till skolan. Eftersom vi nu inte haft något arbete under en period var vi rädda att vi inte längre skulle klara av att betala skolgången för vår yngsta son heller. Vi var beredda att avsluta hans utbildning och skicka honom på arbete.

Kan fortsätta sin utbildning

Nu har den här kon förändrat hela vår plan. Kon har skänkt oss hopp och möjliggjort för familjen att vår son kan fortsätta sin utbildning. Genom vår ko får vi inkomster som täcker kostnaderna för vår sons utbildning men också räcker till mat och andra behov.
Vi är så glada och tacksamma för den givare som gett den bästa gåva vår familj kunde få. Vi tackar för denna oväntade välsignelse från en okänd person; din gåva har förändrat våra liv, skänkt hopp och stärkt oss för framtiden.

Kon är vår bank

Den ko vi har fått är vår rikedom och tillgång, den är vårt kapital och vår bank. Vi kan fortfarande inte förstå hur det kommer sig att just vi fick en ko – det är som en dröm! Jag ber om Guds välsignelse över den människa som skapat denna dröm.