Publicerad

Hur mycket av pengarna går till ändamålet?

Vi följer riktlinjerna från Svensk Insamlingskontroll som säger att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till ändamålet. Målsättningen är att alltid ha så låga insamlings- och administrationskostnader som möjligt. Barnmissionen har ett 90-konto och vår verksamhet granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll, så att vi uppfyller alla de krav som ställs på insamlande organisationer.

Priserna som anges i webbshopen  är riktpriser. Inköpspriset varierar beroende på verksamhetsland, ibland är det billigare och ibland dyrare att köpa in exempelvis getter och kor. I vissa länder löser vi det genom att getterna får dubbelnamn, eller att getternas killingar läggs till och stäms av mot namnlistorna. Som grundprincip gäller att våra partner inkommer med en projektbeskrivning samt en budget som tydligt visar kostnaderna för exempelvis ett getprojekt.

Om behovet för ett visst ändamål, exempelvis grisar, är uppnått eller efterfrågan från våra partner minskar, förbehåller sig Barnmissionen rätten att omfördela medlen inom ramarna för det samlade arbetet.