Publicerad

Hur namnger jag min get eller ko?

Du skriver namnet i kommentarsfältet när du kommer till kassasidan. Varje namn får bestå av max 18 tecken. Om du beställer flera kor eller getter kan du skilja namnen åt med kommatecken och mellanslag. Det finns en begränsning på 40 tecken i kommentarsfältet.

Barnmissionen förbehåller sig rätten att neka namn som på något sätt är negativt associerat, som kan väcka anstöt hos människor eller som inte är förenligt med Barnmissionens värderingar och därmed inte kan förknippas med Barnmissionens varumärke och logotyp.

Publicerad

Hur många getter och andra produkter kan jag beställa?

Du kan beställa hur många produkter som helst. Om du beställer getter och kor som du vill namnge skriver du namnen i kommentarsfältet när du kommer till kassasidan. Skilj namnen åt med kommatecken och mellanslag. Det finns en begränsning på 40 tecken i kommentarsfältet. Vill du köpa många getter och kor och inte får plats med alla namnen är du välkommen att göra flera beställningar.

Publicerad

Hur kontrollerar ni att getterna verkligen delas ut?

Barnmissionen har flera kontrollåtgärder. Först och främst är vi noggranna med val av samarbetspartner. En partner skall uppfylla en rad kriterier, bland annat ska de ha en årlig kontroll och revision av en auktoriserad revisor. Överenskomna rapporteringsrutiner ska efterlevas. Vi besöker partnern årligen och gör då stickprovskontroller i bokföring och arkiv samt oanmälda hembesök hos familjer som uppges ha fått en get.

Publicerad

Vad gör familjerna med getterna?

Det är upp till varje familj och hushåll att bestämma hur de vill använda sina getter. Många väljer att föda upp nya getter som de kan sälja för att få in lite pengar till hushållet. Andra väljer att mjölka getterna. En del slaktar getterna för att ge familjen mat på bordet. Familjerna förbinder sig dock att inte slakta getterna innan de fått killingar.

Publicerad

Var köps getterna in?

Getterna köps in i de områden där vi arbetar, för att i största möjliga utsträckning undvika långa och plågsamma transporter. I takt med att getterna förökar sig köper vi killingar av de familjer som redan fått getter. Det innebär att vi kan ge getter till en ny familj samtidigt som ursprungsfamiljen får en inkomst från försäljningen.

Publicerad

Hur fungerar getutdelningen?

Barnmissionen delar ut getter i flera afrikanska länder samt i Bangladesh och på Filippinerna. Vi  samarbetar vanligtvis med lokala kyrkor som verkar i byar på landsbygden och har god lokal kännedom. Varje kyrka tilldelas en namnlista med namn på getterna samt pengar för att köpa in och distribuera getter, oftast 10-20 åt gången. Vi har en lokal koordinator som är ansvarig och som ser till att kyrkorna fullföljer sitt uppdrag. När distributionen är slutförd rapporterar kyrkorna till koordinatorn som arkiverar namnlistorna med getnamn. De listorna fungerar som underlag och verifikation för vårt kontroll- och uppföljningsarbete.

Det är våra lokala samarbetspartner som väljer ut vilka familjer som ska få getter. Grundläggande krav är att familjerna ska vara uttalat fattiga. Högst prioriterade är familjer som tar hand om föräldralösa barn. Varje familj får två getter. På så sätt skapar vi förutsättningar för uppfödning.

I undantagsfall kan en familj få getter flera gånger. Det händer om getterna blir ormbitna, sjuka eller dör av andra orsaker. Men det vanligaste är att nya getter distribueras till nya familjer.

Publicerad

När får jag mitt gåvointyg?

Om du väljer att skriva ut ditt gåvointyg själv kommer det direkt till den mejladress du anger. Om du väljer att få ett gåvointyg hemskickat skickar Barnmissionen det inom tre till fem arbetsdagar.

Under speciellt intensiva perioder, framför allt under november-december, kan det ibland ta lite längre tid att få gåvointyg hemskickat. Dagarna före julafton går det inte att få gåvointyget hemskickat eftersom vi då inte kan garantera leveransen. Då rekommenderar vi istället att man skriver ut sitt gåvointyg själv.