Publicerad

Vad gör familjerna med getterna?

Det är upp till varje familj och hushåll att bestämma hur de vill använda sina getter. Många väljer att föda upp nya getter som de kan sälja för att få in lite pengar till hushållet. Andra väljer att mjölka getterna. En del slaktar getterna för att ge familjen mat på bordet. Familjerna förbinder sig dock att inte slakta getterna innan de fått killingar.